• 1400/08/04 - 06:41
  • 929
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
آزمون کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی

آزمون کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی

به منظور بروز رسانی اطلاعات کارشناسان بهداشت حرفه ای در خصوص ملاحظات کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی در نظر است آزمون غیر حضوری از محتوای این کتاب در نوبت های متعدد برگزار و در هر نوبت قسمتی از کتاب مورد نظر قرار گیرد. در نوبت اول در مورخ 25 آبان ماه سال 1400 از قسمت های ذیل آزمون برگزار می گردد شرکت برای مسئولین فنی شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای ، مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، کارشناسان شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای و مراکز طب کارو بازرسان بهداشت حرفه ای الزامی است.

کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی

     دستیابی به سلامت حق اساسی آحاد جامعه ازجمله کارگران و کارکنان مشاغل مختلف است. رشته بهداشت حرفه ای به منظور تأمین این حق اساسی در جهت حرکت به سمت عدالت اجتماعی و حفظ کرامت اقشار زحمتکش جامعه فعالیت مینماید. بهداشت حرفه ای علم و فنی است که با پیشبینی،شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شغلی، در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان تمام مشاغل تلاش میکند. مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای بهداشت حرفه ای در محیط های کاری کشور به عهده مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و از مهمترین سیاستهای اصلی بهداشت حرفه ای در ایران تحقق اهداف عالی بهداشتی اشاره شده در قانون اساسی کشور و تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و کیفیت نیروی انسانی جهت دستیابی به توسعه پایدار مندرج در سند چشم انداز توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و نقشه جامع علمی در بخش سلامت است. بر اساس آمارهای منتشره از مرکز آمار ایران، بالغ بر 20 میلیون نفر شاغل در بیش از 3 میلیون واحد شغلی در حال فعالیت هستند که از این تعداد، عمدتاً 45 درصد نیروی کار در بخش های خدماتی، 30 درصد در بخش کشاورزی و 25 درصد در بخشهای صنعتی شاغل هستند که به شکل های مختلف در معرض عوامل زیان آور بهداشتی ناشی از فعالیت کاری قرار دارند.

    اندازه گیری مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار، پیشنیاز برنامه های مهمی چون تدوین و اجرای برنامه های کنترل عوامل زیان آور محیط کار، استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (،(ISO  45001 در محیط های کار درمعاینات شغلی بدو استخدام و دورهای، تعیین صفت سخت و زیان آوری مشاغل، آموزشهای بهداشت حرفه ای به شاغلین و درنهایت انتخاب و استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی است. پس از اندازه گیری های انجام شده برای ارزیابی نتایج، نیاز به معیارهای قضاوت خواهد بود. لذا تدوین حدود مجاز ملی برای آلایندههای محیط کار امری لازم و اجتناب ناپذیر است تا ضمن توصیه های لازم ضوابط مشخص و واحدی برای کنترل عوامل زیان آور محیط کار در اختیار ارائه کنندگان خدمات بهداشت حرفه ای، کارفرمایان، صاحبان مشاغل و صنایع و کارکنان قرار گیرد.

    از سال 1370 در راستای صیانت از سلامت شاغلین، وزارت بهداشت با جلب مشارکت گروهی از متخصصین بهداشت حرفه ای کشور و بر مبنای منابع علمی معتبر بین المللی و در نظر گرفتن ملاحظات بومی، برای اولین بار اقدام به تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی نموده است. در طول دههای گذشته مراکز و سازمان های قانونی و تحقیقاتی متعددی در کشورهای مختلف، حدود مجاز مواجهه شغلی را به صورت راهنما و کتاب ارائه نموده اند که عمدتاً در کشورهای مختلف دنیا موردپذیرش قرارگرفته ویا مبنایی برای تدوین استاندارد ملی بوده است.

    پس از تعیین و ابلاغ حدود مجاز مواجهه شغلی و بعد از دوره های زمانی مشخص به دلایلی ازجمله تغییر قوانین بین المللی یا ملی، دعاوی قضایی، تقاضای جامعه، تغییر و اصلاح فرایندهای تولید و سطح فناوری، اهمیت روزافزون معضلات جهانی نظیر مسائل زیست محیطی، ارتقاء سطح دانش و مهارتهای علمی درزمینه روشها و فنون آزمایشگاهی، ارتقاء سطح فنون آماری مورد استفاده به ویژه در مطالعات اپیدمیولوژی، افزایش ارتباطات و تبادل اطلاعات در بعد جهانی، تفاوت ها در قابلیت تحمل ریسک و سهولت دسترسی به نتایج دادههای مربوط به حدود مجاز مواجهه شغلی سایر کشورها، لازم است که این حدود بر اساس تغییرات و اصلاحات مورد اشاره بازنگری شده و بهروز رسانی شوند. بررسی ها نشان میدهد حدود مجاز مواجهه شغلی با عناوین متنوع در کشورهای مختلف در دوره های زمانی بین 3 الی 5 سال بازنگری میشوند. باتوجه به لازم الاجرا بودن این حدود مجاز در کشور، مطابق تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، ماده 85 قانون کار و سایر مقررات اشاره شده در بخش مستندات قانونی و استفاده از آن توسط کارشناسان، متخصصین و محققین به عنوان معیار قضاوت و تصمیم گیری در مورد سهم و نقش عوامل زیان آور شغلی در مدیریت ریسک محیط کار، اهمیت به روز رسانی آن دو چندان میگردد.

   بر این اساس به منظور بروز رسانی اطلاعات کارشناسان بهداشت حرفه ای در خصوص ملاحظات کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی در نظر است آزمون غیر حضوری از محتوای این کتاب در نوبت های متعدد برگزار و در هر نوبت قسمتی از کتاب مورد نظر قرار گیرد.

   در نوبت اول در مورخ 25 آبان ماه سال 1400 از قسمت های ذیل آزمون برگزار می گردد شرکت برای مسئولین فنی شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای ، مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، کارشناسان شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای و مراکز طب کارو بازرسان بهداشت حرفه ای الزامی است.

کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش پنجم سال 1400

توجه:

در این نوبت فقط از این قسمت ها سئوال طرح شده است.

بخش اول: حدود مجاز مواجهۀ شغلی با عوامل شیمیایی( از صفحه 17 الی 39 و از صفحه 123 الی 141)

بخش دوم: حدود مجاز شاخصهای مواجهه بیولوژیکی (از صفحه 143 الی 156 )

 

 

برای دریافت نامه اداری آزمون کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی اینجا کلیک کنید

  • گروه خبری : همایش ها
  • کد خبر : 47893

تصاویر

نامه ازمون کتاب حدودمجاز مواجهه شغلی کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید