• 1401/05/27 - 21:48
  • 1210
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
الزامات اندازه گیری شرایط جوی

الزامات اندازه گیری شرایط جوی

دوره آموزشی الزامات اندازه گیری شرایط جوی در محیط کار ویژه کارشناسان کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار واحدهای کاری، مورخ 1401/6/8 از ساعت 9 الی 14 بصورت غیر حضوری برگزار می گردد.

از آنجایی که توجه به مسائل محیط کار کارگران و ایجاد یک محیط کار ایمـن و مناسـب و راحت برای ایشان، همیشه از جمله بزرگترین اهداف علم بهداشـت حرفـه ای بـوده اسـت، توجه به مسئله شرایط جوی محیط کار نیز به عنوان یکی از عوامل فیزیکی محـیط کـار در اولویت برنامه‌های مسئولین و متخصصین بهداشت حرفه ای قرار می‌گیرد.

با توجه به نیاز سنجی آموزشی و الزام برنامه عملیاتی، دوره آموزشی الزامات اندازه گیری شرایط جوی در محیط کار ویژه کارشناسان کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار واحد‌های کاری، مورخ 1401/6/8 از ساعت 9 الی 14 بصورت غیر حضوری برگزار می گردد.

شرکت در آزمون الکترونیکی مربوطه توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای در ساعت مقرر ضروری می باشد.

منابع دوره آموزشی:

ارزیایی تنش های دمایی در محیط کار

نامه الزام شرکت در آزمون الکترونیکی الزامات اندازه گیری شرایط جوی محیط کار

 

برای شرکت در آزمون کلیک کنید

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 52816

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید