• 1401/04/29 - 07:54
  • 965
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
الزامات اندازه گیری صدا، ارتعاش و روشنایی

الزامات اندازه گیری صدا، ارتعاش و روشنایی

این راهنما الگویی برای ارزیابی مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور محیط کار ارائه میدهد.

الزامات اندازه گیری صدا و روشنایی

      این الزامات بر اساس ماده 85 وتبصره یک ماده 96 قانون کار تدوین شده است و در دوره های زمانی معین توسط کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های خصوصی استان قم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و هر تغییری در زمان بازنگری در جدولی که در انتهای همین بخش است ثبت می گردد

      این راهنما الگویی برای ارزیابی مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور محیط کار ارائه میدهد. استفاده از این الگو و الگوهای مشابه، باعث هدفمند ساختن فرآیند ارزیابی مواجهه، فراهم نمودن پشتوانه علمی برای آن، افزایش اعتبار و اطمینان به نتابج ارزیابی مواجهه و کاهش هزینه های ارزیابی و کنترل خواهد شد.

به منظور ارتقای سطح آگاهی مسئولین بهداشت حرفه ای واحد های کاری با توجه به وضعیت کرونایی آموزش غیر حضوری از منابع مورد تایید مرکز سلامت محیط و کار که بعنوان راهنمای اندازه گیری صدا و ارتعاش و روشنایی تدوین شده است برگزار می گردد.

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار

آزمون در مورخ 1401/4/29 از ساعت 9 الی 14 برگزار می گردد و شرکت برای کلیه مسئولین بهداشت حرفه ای الزامی است

برای شرکت در آزمون از لینک ذیل استفاده نمایید.

https://survey.porsline.ir/s/8ug8wem

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 52290

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید