• 1399/12/12 - 07:52
  • 1484
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
آموزش قانون کار

الزامات قانون کار به کارگران در رابطه با ایمنی و بهداشت کار

به منظور ارتقای آگاهی کارگران در رابطه با ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین تکالیف آنها در قانون کار دوره آموزشی به مدت دو ساعت طراحی شده است. این دوره آموزشی در سال 1400 برای شاغلین قانون کاری الزامی است. برای تسهیل در اجرای این دوره آموزشی و ایجاد وحدت رویه محتوی آموزشی آن در قالب یک کتابچه تهیه و چاپ شده است.

الزامات قانون کار در رابطه با ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران

الزامات قانون کار به  کارگران در رابطه با ایمنی و بهداشت کار

دوره آموزشی تکالیف ایمنی و بهداشت کار کارگران در قانون کار

به منظور ارتقای آگاهی کارگران در رابطه با ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین تکالیف آنها در قانون کار دوره آموزشی به مدت دو ساعت طراحی شده است.

این دوره آموزشی در سال 1400 برای شاغلین قانون کاری الزامی است. برای تسهیل در اجرای این دوره آموزشی و ایجاد وحدت رویه محتوی آموزشی آن در قالب یک کتابچه تهیه و چاپ شده است.

اسلاید های آموزشی بر اساس محتوی تعیین شده تهیه گردیده است. کسانیکه موفق به برگزاری دوره آموزشی شدند لینک شرکت در آزمون الکترونیک در اختیار آنها قرار داده می شود که شاغلین آموزش دیده بصورت یکسان در آزمون آن شرکت نمایند.

آزمون ها در دوره های زمانی مشخص بصورت فصلی برگزار می شود

انتظار داریم این برنامه با استقبال گسترده شما روبرو شده و کلیه کارگران خود را تحت آموزش قرار دهید.

«سلامتی تاجی است زرین بر سر افراد که فقط بیماران قادر به دیدن آن هستند.» «سلامتی بزرگ ترین نعمت الهی است، قدر این نعمت الهی را بدانید.» شاید بارها این جملات را شنیده باشید ولی با این وجود آنقدر گرم کارکردن هستیم که فراموش می کنیم به سلامتی خودمان نیز توجه ای داشته باشیم. بعضی ها یک عمر تلاش می کنند برای بدست آوردن ثروت و بدست هم می آورند ولی افسوس در راه بدست آوردن ثروت یک چیز گران بهاء را از دست داده اند آن هم چیزی نیست جز سلامتی ، حالا ثروتی را که بدست آوردند صرف بدست آوردن سلامتی از دست رفته می کنند که دیگر فایده ای ندارد.

این مطالب مقدمه کتابچه ای است در رابطه با تکالیف ایمنی و بهداشت کار کارگران در قانون کار

این کتابچه به زبان ساده برای ارتقای آگاهی کارگران در رابطه با تکالیف ایمنی و بهداشت کار آنها در قانون کار تهیه شده است انتظار می رود کلیه شرکت های دارای مسئول بهداشت حرفه ای این دوره آموزشی را برای کارگران تحت پوشش خود بگذارند.

انتظار می رود کارگران پس از طی دوره آموزشی و مطالعه این کتابچه

تعریف سلامتی را بداند.

بهداشت حرفه ای را تعریف کنند.

فرق بیماری های شغلی و غیر شغلی را بداند.

حدود مجاز مواجهه شغلی را بداند.

خصوصیات بیماریهای شغلی را نام ببرد.

کارگر را مطابق قانون تعریف نماید.

الزامات قانونی که برای تامین و حفظ سلامتی شاغلین معیین شده در قانون کارنام ببرد

تکالیف خود را (کارگر) در قانون کار بداند.

 اسلاید ها و لینک آزمون بزودی در این صفحه قرار داده می شود

 

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 40898

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید