بیماریهای ناشی از گرما و سرما

بیماریهای ناشی از گرما و سرما

دوره آموزشی بیماریهای ناشی از گرما و سرما مدرس جناب آقای دکتر مهدی نیا عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در این دوره برای مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز طب کار شرکت های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای الزامی است.

 

تاریخ آزمون الکترونیکی 1400/9/10

برای دریافت نامه اداری اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نامه انجمن (هزینه آزمون ) اینجا کلیک کنید

برای دریافت لینک شرکت در آزمون اینجا کلیک کنید.

 

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید