• 1401/01/20 - 09:36
  • 1466
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
راهنمای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در محیط کار

راهنمای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در محیط کار

پس از شناسایی کارگاه های دارای عوامل زیان آور شیمیایی توسط بازرسان بهداشت حرفه ای، پیشنهاد می شود ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار توسط کارفرما انجام پذیرد و حسب رتبه و نمره ریسک ناشی از مخاطرات مواد شیمیایی محل کار که نحوه انجام محاسبات مربوطه و سطح بندی آن در این راهنما ارائه شده است

راهنمای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در محیط کار

راهنمای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در محیط کار

پس از شناسایی کارگاه‌های دارای عوامل زیان آور شیمیایی توسط بازرسان بهداشت حرفه ای، پیشنهاد می شود ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار توسط کارفرما انجام پذیرد و حسب رتبه و نمره ریسک ناشی از مخاطرات مواد شیمیایی محل کار که نحوه انجام محاسبات مربوطه و سطح بندی آن در این راهنما ارائه شده است اقدامات مداخله ای لازم به عمل آید و در صورت وجود شاغلین با مواجهات بیش از حد مجاز با آلاینده های شیمیایی، کارفرما موظف است طبق روش های سلسله مراتب کنترلی اقدام لازم را برای رفع شرایط خطرناک و نیز کاهش مواجهات مخاطره آمیز شاغلین به عمل آورد. کنترل ها باید در نهایت باعث حذف خطر یا کاهش مواجهه تا حد مجاز و یا کمتر شود. در ضمن کفایت کنترل ها بایستی پس از مدت زمان خاص از لحاظ کارایی توسط بازرسان بهداشت حرفه ای مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرند و بازرسان باید در توصیه انتخاب روش های کنترلی به مقبولیت اقتصادی روش کنترلی و قابلیت اجرای عملی و فنی آن توجه نمایند.

مجموعه حاضر تحت عنوان "راهنمای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در محیط کار" به منظور ایجاد وحدت رویه در کارگاه های دارای عوامل زیان آور شیمیایی در ارائه خدمات مبتنی بر ارزیابی بهداشتی ریسک، نظارت بر حسن اجرای آنها و ارتقاء کیفی خدمات و بازرسی ها در گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سلامت محیط و کار تدوین گردید و مباحث مطروحه می تواند برای بازرسان بهداشت حرفه ای، کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع و ارائه دهندگان خدمات بهداشت حرفه ای مجاز نظیر شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و کارفرمایان و کارگران مورد استفاده قرار گیرد.

گروه عوامل شیمیایی و سموم

مرکز سلامت محیط و کار

 

شرکت در دوره آموزشی برای کلیه کارشناسان دارای مواد شیمیایی الزامی است

زمان مکان دوره آموزشی بزودی اطلاع رسانی می شود

برای آمادگی شرکت در دوره لطفاً فایل های پیوست را دانلود و مطالعه نمایید.

  • گروه خبری : همایش ها
  • کد خبر : 50661

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید