این صفحه جهت درج مطالب مرتبط با انجمن صنفی مسئولین بهداشت حرفه ای استان قم ایجاد گردیده است

شماره تماس با انجمن 09107713710

ایمیل انجمن anjoman_behdasht@yahoo.com

زمان آزمون از ساعت 20 الی 21

لیست دوره های آموزشی غیر حضوری

عنوان دوره آموزشی (آزمون )

لینک شرکت در آزمون

تاریخ

قوانین مرتبط با بهداشت حرفه ای

 https://survey.porsline.ir/s/ftuYk6p

1400/6/27

قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

 https://survey.porsline.ir/s/5dTqogJ

1400/6/28

مهندسی روشنایی

https://survey.porsline.ir/s/8x0P7SR

1400/6/29

تبادلات حرارتی انسان با محیط کار

 https://survey.porsline.ir/s/sTKLIXh

1400/6/30

بیماریهای ناشی از سرما و گرما

https://survey.porsline.ir/s/WFiagR9

1400/6/31

پرتو شناسی

 https://survey.porsline.ir/s/WIcqLq5

1400/7/1