جزوات آموزشی


 

 

 شما هم می توانید در غنای این بخش یاریگر ما باشید منتظر جزوات شما هستیم

 

 

فایل عنوان ردیف
راهنمای صحیح امحاء مواد شیمیایی 1
 راهنمای دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک 2
 راهنمای جامع حمل دستی بار 3
آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار 4
 حدود مجاز مواجهه شغلی 5
 راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری 6
 اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای 7
 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی 8
عوامل شیمیایی در محیط کار 9
راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران 10
راهنمای کد بیماریهای شغلی مندرج در فرم 111-3 11
توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضان 12
قوانین و دانستنیهای حقوقی برای کارشناسان بهداشت کار 13
اصول تغذیه صحیح در زمان روزه داری 14
سیلیکوزیس 1 15
سیلیکوزیس 2 16
سیلیکوزیس 3 17
سیلیکوزیس چیست؟ 18
اصول ارگونومی در فروشگاهها 19
مجموعه مقررات و آئین نامه های بهداشت کار 20
کروم، عوارض بهداشتی، راهکارهای اندازه گیری و کنترل 21
دستورالعمل پیشگیری و کنترل دیابت و فشار خون بالا در محیط کار 22
جیوه در صنعت 23
صدا در محیط کار 24
سؤال و جوابهای رایج در زمینه کمر درد 25
بهداشت مواد غذایی 26
باروری سالم و فرزند آوری 27
ایمنی و حوادث ناشی از کار 28
استرس و روشهای مقابله با آن 29
شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط کار از دیدگاه ارگونومی  30
آزبست و جایگزینهای آن 31
آزبست، انواع و بیماری زایی 32
ارزیابی عوامل زیان آور   33
 شناسایی و تعیین هدف اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار 34
جزوه آموزشی نحوه تدوین دستورالعمل 35
جزوه آموزشی روش اجرایی ماده 91 36
 دستورالعمل تکمیل فرم 3-111 37
 رهنمودهایی جهت تدوین خط مشی 38
راهنمای سرفصل ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی 39
(آزبست (مخصوص کارگران 40
(آزبست (مخصوص کارفرمایان 41
آنالیز وضعیت خانه های بهداشت کارگری در سطح ملی 42
برنامه مشترک ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی به کارگران بیمه شده 43
جزوه آموزش ارگونومی در آزمایشگاه تشخیص طبی 44
غرق شدگی 45
بهداشت محیط 46
وسایل حفاظت فردی 47
جزوه حقوق کار و روابط صنعتی 48
آشنایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 49
 تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی کار 50
 اصطلاحات حقوقی 51

 ایمنی بیمار کارکنان اداری

52
 آشنایی با تاریخچه بهداشت حرفه ای در ایران و جهان 53
 آشنایی با خطرات بهداشتی مشاغل اداری 54
 دستورالعمل نحوه استفاده از سانوسیل، دکونکس و هالامید 55
اصول ارگونومی در عمل 56
 ترمینولوژی 57
 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری 58
بررسی و اندازه گیری شاخصهای حرارتی 59
بررسی ماسکهای محافظ تنفسی  60
بررسی ماسکهای تنفسی  61
 حوادث ناشی از کار 62
ارزیابی روشنایی در محیط کار  63
اصول آتش نشانی  64
عوامل زیان آور فیزیکی  65
 عوامل زیان آور فیزیکی (سروصدا) 66
 وسایل حفاظت فردی 67
 اصول ایمنی و بهداشت کار 68
 کتابچه اسپیرومتری 69

توصیه های غذایی و دارویی در ماه مبارک رمضان 70
 تغذیه و خودمراقبتی در ماه مبارک رمضان 71
 دستورالعمل ایمنی حمل نفر به وسیله سبد 72
 SAFETY MAN BASKETS 73
نحوه گزارش نویسی در سیستم ایمنی و بهداشت  74
   نکات ایمنی هنگام سفر در تابستان 75

برنامه ارگونومی 76

زباله های صنعتی 77

دانستنی هایی در باره آسم مرتبط با تاندراستورم  78

 مجموعه شعار و پیام های بهداشتی 79

 موازین ایمنی در گود برداری 80

سم شناسی محیط 81

MAC روش ارزیابی ارگونومی حمل بار به شیوه  82

 

خلاصه مشخصات مواد شیمیائی و نحوه اطفاء حریق

 83

 جزوه آزمون نهایی دوره بهداشتیاران کار  84

( ارزیابی و مدیریت ریسک ( دکتر محمد فام  85

(شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (مهندس مسعود رضی  86

 مواد مخدر و اچ ای وی 87

مواد محرک و اچ ای وی 88

 راههای انتقال و عدم انتقال و پیشگیری از انتقال  جنسی اچ ای وی 89

بهداشت کشاورزی در تولید، فرآوری و بسته بندی زعفران 90

صدا و تاثیر آن بر سلامتی انسان 91

بررسی اجمالی آمار حوادث ناشی از برق در کارگاههای کشور92-93 92

اصول ده گانه پیشگیری از سرطان 93

اسلاید های ارگونومی حمل دستی بار 94

اسلاید های کار با کامپیوتر 95

اسلاید های حمل دستی باربرای کارشناسان(برازنده) 96

اسلاید های ارگونومی کار با کامپیوتر 97

اسلاید های التور96 شماره 1 98

اسلاید های التور شماره 2 99

شیت های ارزیابی ارگونومی 100

اسلاید آموزشی تدوین روش اجرایی 101

اسلاید های آموزشی دستورالعمل ایمنی بهداشت حرفه ای 102

اسلاید کنترل صدا (دکتر مرادی) 103

جزوه آموزشی اندازه گیری فشار خون 104

جزوه آموزشی برنامه عملیاتی 105

اسلاید های آموزشی دوره التور مورخ 97/4/10 106

جزوه آموزش نحوه مقاله علمی نویسی 107

کتاب ایمنی شیمیایی 108

کتاب ارزیابی ریسک شیمیایی در مواجهات شغلی 109

  110

  111