روز جهانی ایمنی و بهداشت کار

 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

 

oh@muq.ac.ir

 

روز ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) از سوی سازمان بین‌المللی کار(ILO) به عنوان روز جهانی بهداشت حرفه‌ای نامگذاری شده است.روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک هدف گذاری سالیانه بین‌المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است. برگزاری این مراسم بخش مهمی از استراتژیهای جهانی سازمان بین‌المللی کار برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط‌های کاری است که باعث ارتقای آگاهی‌های مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می‌شود. این مراسم هر ساله توسط کلیه دولتها، سازمانها و بخش‌های خصوصی و کارفرمایان و کارخانجات انجام شده و توسط سازمان بین‌المللی کار حمایت و پشتیبانی می‌کند.

 

 

برنامه های روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 98
پیام تبریک دکتر نمکی پیام تبریک دکتر رئیسی  متن پیام تبریک آقای دکتر کرملو فر
 پیام تبریک دکتر دکتر جنیدی پیام تبریک دکتر ایزانلو تراکت های روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
 همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای تصاویر همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای اسلاید های آموزشی
 تراکت های  روز جهانی کار و کارگر  متن سازمان بین المللی کار در رابطه با روز جهانی    مسابقه پیامکی بمناسبت رو جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای ویژه کارگران
     
     
     
     

 

 

 

برنامه های روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 97
پیام تبریک دکتر قاضی زاده هاشمی پیام تبریک دکتر رئیسی  متن پیام تبریک آقای دکتر کرملو فر
 پیام تبریک دکتر دکتر جنیدی پیام تبریک دکتر ایزانلو  
 همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای تصاویر همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای اسلاید های آموزشی
 تراکت های روز جهانی ایمنی و بهداشت کار و روز کارگر  متن سازمان بین المللی کار در رابطه با روز جهانی    بروشور و مسابقه پیامکی بمناسبت رو جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
برنامه های روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 95
پیام تبریک دکتر قاضی زاده هاشمی پیام تبریک دکتر سیاری  متن پیام تبریک آقای دکتر باقری
 پیام تبریک دکتر دکتر صادق نیت پیام تبریک دکتر آقاحسنی     دعوتنامه برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
برگزاری همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای تصاویر همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای  
 تراکت های روز جهانی ایمنی و بهداشت کار و روز کارگر  متن سازمان بین المللی کار در رابطه با روز جهانی    بروشور و مسابقه پیامکی بمناسبت رو جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
 اسلاید های آموزشی اسلاید های آموزشی   
     
     
     
     

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

برنامه های روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 93
پیام تبریک دکتر قاضی زاده هاشمی پیام تبریک دکتر سیاری  پیام تبریک دکتر ندافی
 پیام تبریک دکتر بهرامی پیام تبریک دکتر آقاحسنی     اطلاعیه برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
برگزاری همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای تصاویر همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای  تقدیر از اساتید دانشگده بهداشت
 مسابقات فوتسال جام سلامت شغلی  تصاویر مسابقات فوتسال جام سلامت شغلی    بروشور و مسابقه پیامکی بمناسبت رو جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
     
     
     
     
     

 

 

برنامه های روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 92
 پوستر روز جهانی کارگر  همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای در قم پوستر کارهای سخت و زیان آور 
پیام تبریک رئیس دانشگاه  پیام تبریک دکتر طریقت منفرد پیام تبریک دکتر رخشانی
سخنرانی دکتر ندافی

مسابقه فوتسال

 دعوتنامه همایش 
 بنر روز جهانی کارگر و بهداشت حرفه ای 1   بنر روز جهانی کارگر و بهداشت حرفه ای 2  بنر روز جهانی کارگر و بهداشت حرفه ای 3
 بنر روز جهانی کارگر و بهداشت حرفه ای 4   استند روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای  کتابچه روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
  روز کارگر در نیروگاه حرارتی  جشن روز جهانی بهداشت حرفه ای  گزارش تصویری روز جهانی بهداشت حرفه ای
  برنامه همایش   شعار سازمان بین المللی کار   مسابقه پیام بهدان
  روز جهانی بهداشت حرفه ای در دانشکده بهداشت  شعر ایمنی شعر روز جهانی بهداشت حرفه ای