لیست مراکز منتخب کووید19

در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک به کرونا به مراکز خدمات درمان سرپایی کرونا مراجعه نمایید.

کلیه خدمات تشخیصی و درمانی کرونا و تست pcr در این مراکز رایگان می باشد

 
ساعت کاری ۳ مرکز پردیس، امام خمینی و بعثت تا ساعت ۲۰  می باشد.
 
  ۶ مرکز دیگر از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ فعال بوده و به ارائه خدمات به همشهریان گرامی مشغول می باشند.