فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی استان قم
فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی استان قم دارای مجوز از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

تسلیم تصویر پروانه صلاحیت معتبر همراه با گزارش خدمات از سوی مشاور به کارفرما الزامی است.

فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

1

امیر

ابراهیمی

محمدعلی

09127471229

2

مهدی

جعفری

حمید

09125528304

3

علیرضا

خرسندی

احمد

09102040090

فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در رشته ایمنی برق

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

1

حسین

پیرهادی

عزیزاله

09124520713

2

رضا

رمضانی

عبداله

09123535306

3

سعید

محمدی فرد

اکبر

09127551850

4

علی اکبر

مهدی پور

غلامعلی

09129386987

فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در رشته ایمنی بالابر، جرثقیل، پله های برقی و آسانسورهای صنعتی

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

1

رضا

محسنی

محمدتقی

09126529658

2

سعید

محمدی فرد

اکبر

09127551850

فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در رشته ارائه سیستم ها و راه حلهای ایمنی در محیط کار

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

1

محمد

ابراهیمی

زمان

09196640774

2

عبداله

امینی زاده

علی اصغر

09127530936

فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ساختمان

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

1

کوکب

قربانی

اسماعیل

09127480775

فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در رشته بررسی، مشاوره و ارزیابی و تست سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

1

روح اله

عسکریان مقدم

عبداله

09125527867

2

علی اکبر

مهدی پور

غلامعلی

09129386987

3

علی

فردی

قاسم

09127522421

مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مجاز به ارائه خدمات در جایگاه های عرضه سوخت

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

1

علی اکبر

مهدی پور

غلامعلی

09129386987

فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی معدن

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

1

عباس

امام

حسن

09192932711

2

رضا

صدرایی

صیدکرم

09127473179

3

مهدی

نورعلویچه

ابوالقاسم

09127469335

 

 

گروه سلامت کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم

 

برای دریافت فایل PDF اینجا کلیک کنید.