معرفی پیام های آموزشی با موضوع بهداشت روان


 

بهداشت حرفه ای قم

 

شما می توانید برای افزایش آگاهی شاغلین واحد تحت پوشش خود از این قسمت پیام های بهداشتی با موضوعات بهداشت روان را که توسط سرکار خانم دکتر زهره جعفری (روانپزشک )در اختیار ما قرار گرفته را دانلود ، چاپ و در تابلوی سلامت واحد کاری خود نصب نمایید

 

 

 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

سری جدید پیامهای بهداشت روان

 

فایل عنوان ردیف
 سلامت معنوی 1
 خوش بینی 2
 افسردگی یک بحران جهانی 3
 جاذبه های زندگی مشترک 4
 انواع هوش 5
 افسردگی یک بحران جهانی است 6
 مادران شاغل 7
  8
 تفکرمثبت 9
 خودشیفتگی چیست؟ 10
 لجبازی در کودکان 11
 ویژگی افراد خوشبخت 12
 افسردگی یک بحران جهانی است 13
بلوغ روانی در پسران 14
 سلامت معنوی 15
 سلامت روان در فرهنگ و ادبیات فارسی 16
 هیچ وقت این دوجمله را نگو 17
 مهارت های زندگی 18
  سلامت روان در فرهنگ و ادبیات فارسی 19

 چطور از آسیب های روانی وایبر در امان بمانیم  20

جبران کمبود محبت همسر(1) 21

جبران کمبود محبت همسر(2) 22

چطور با احساسات منفی خود آشتی کنیم؟

23

  روش های کاهش تاثیر منفی یک همکار بر کار گروهی شما 24
دکتر هراسی در کودکان را تقویت نکنیم! 25

من از تاریکی می ترسم  26

خواب آلودگی بهاری  27

 دعوا نمک زندگی نیست  28

 بیماری یا توهم بیماری! مسئله این است  29

 کاش می دانستی پدر یعنی چه  30

 ده راه موثر برای پایان دادن کارهای که جا مانده  31

شناخت هوش هیجانی و توصیه هایی جهت ارتقاء آن

32

وسواس 33
 چگونه از کودکانمان سوال کنیم 34

 استفاده صحیح از اینترنت را به فرزندانما ن بیاموزیم. 35

 

پرخاشگری

36

 

کودک درون

37

 

جنون سلفی

38

 

آرامش در زمان حال با توقف فکر های بیهوده

39
 اختلالات خود زشت پنداری 40

  خشم در کودکان 41

سی قانون موفقیت جهانی 42

  43

  44

  45

  46