لیست کتاب و کتابچه های بهداشت حرفه ای


 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

ردیف

عنوان کتاب

 فایل

کتاب راهنمای صحیح امحاء مواد شیمیایی

کتاب راهنمای صحیح امحاء مواد شیمیایی

2

 کتاب راهنمای دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

 

3

 کتاب راهنمای جامع حمل دستی بار

 

4

 کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی

 

 5

  کتاب راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری

 6

 کتاب سم پاشی کم خطر

 

 7

 کتاب اصول ارگونومی در فروشگاهها

 

 8

 کتاب ارگونومی کاربردی برای کارگران

 

9

 کتاب ارگونومی کاربردی برای کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای

10

 کتاب ارگونومی کاربردی برای مدیران

 

11

 بهداشت کشاورزی(ویژه پزشکان ،کارشناسان و کاردانهای بهداشتی )

 

12

 بهداشت کشاورزی (ویژه بهورزان

 

 13

 سلامت کار در جوشکاری

 14

 نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار

 

 15

 از آموزش سلامت تا سلامت

 

 16

 دستورالعمل فنی برنامه های آموزش سلامت

 

 17

 بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی

18

 جامعه ایمن

 

 19

 مزه سلامتی

 

 20

 راهنمای کنترل فشارخون بالا برای پزشکان

 

 21

 کارشناس تغذیه و دیابت

 22

 راهنمای درمان دیابت نوع 2

 

23

راهنمای جامع تشخیص و درمان دیابت

 

 24

 برنامه های بهداشتی دفتر سلامت خانواده و جمعیت

 

25

برنامه و راهنمای ایمن سازی

26

سازمان های یاد گیرنده

 

27

راهنمای کنترل گزش جانوران زهر دار

 

28

راهنمای آموزش ایدز و بیماری های آمیزشی

 

29

اصول پیشگیری و مراقبت از بیماری ها

30

اطلاعات و آمار بیماری های غیر واگیر در ایران

 

31

 Bراهنمای کشوری مراقبت هپاتیت

 

32

پرستاری در سوانح و حوادث غیر مترقبه

 

33

اسید فولیک و نقش آن در سلامت

34

راهنمای درمان دیابت نوع

 

35

اقتصاد سلامت

 

36

راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشکی بزرگسالان

 

37

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

38

مسمومیت

 

39

HIV/AIDS تشخیص، مراقبت و درمان

 

40

 دستورالعمل مراقبت عوارض ناخواسته ایمن سازی

 

41

نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار

42

کتاب آموزشی فعالیت بدنی منظم و ورزش

 

43

نظام جامع آموزش سلامت به بیماران در ایران

 

44

کتاب جامع بهداشت عمومی

 

45

 روندهای جدید در مدیریت بخش عمومی بهداشت

46

 از آموزش سلامت تا سلامت

 

47

 برنامه کشوری اعتلای دسلامت مادران

 

48

برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور 

 

49

 دیابت و بیماری کلیه- زمان مناسب برای اقدام

50 

زنجیره سرما

 

51

راهنمای کنترل سرب در محیط کار

 

52

 بهداشت قالیبافان

 

53

دانستنی های بهداشتی پیرامون بهداشت در آرایشگاه ها و پیرایشگاه ها 

54

آزبست و جایگزینهای آن در صنایع مختلف

 

55 نظام جامع آموز و ارتقاء سلامت در محل کار

 

56 روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال 92

 

57 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

58 مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران ویژه سیاستگذاران

 

59 مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران ویژه مجریان

 

60

پرونده سلامت مدرسه

 

61

راهنما و دستورالعمل تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان

62

دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران

 

63 دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه

 

64 شرح خدمات تیم سلامت و پزشک خانواده

 

65 ارگونومی برای مدیران و کارفرمایان

66 راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی

 

67 آشنایی با امور داروخانه ها

 

68  سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن

 

69  صدا در محیط کار

 

70 سلامتی با کاهش مصرف نمک و روغن

 

71 سلامتی و سفر

72 سلامتدر سال 2015 حرکت از MDG ها به سمت SDGها

73 دولت سلامت

74 گزارش اهداف توسعه هزاره 2015

75 تفکر سیستمی برای تقویت نظامهای سلامت

76 چک پوینت های پیشگیری از استرس در محیط کار

77 کتاب راهنمای اندازه گیری فشار خون

78 کتاب ارزیابی و مدیریت ریسک (دکتر ایرج محمد فام)

79 ایمنی انبار(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

80 اصول دهگانه پیشگیری از سرطان ها

81 درس آموزی از حوادث

82 بهداشت و ایمنی

83 TLV 9019

84 تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار