بهداشت روان

برنامه های هفته بهداشت روان

24/7/93 لغایت 30/7/93

 

 

انتظار داریم مسئولین محترم بهداشت حرفه ای استان فعالانه در این برنامه ها مشارکت داشته باشند.

اقدامات انجام شده خود را

به مرکز بهداشت شهرستان تحویل یا به آدرس ذیل ایمیل نمایید

 

qomoh1@yahoo.com

 

پیام بهداشت روان 10

بسته آموزشی بهداشت روان

مناسبت های این روز

اسلاید های شماره1

اسلاید های شماره2

اسلاید های شماره 3

اسلایدهای شماره 4

نامه ابلاغ به شرکت

 

امتیازدهی