لینکهای مرتبط

 

 

 

 

 

همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 24404
بازديدکنندگان امروز: 500
کل بازديدکنندگان: 3310064
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.4368 ثانيه
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آنچه راجع به کمیته حفاظت باید بدانیم

به نظر شما نحوه ارزشیابی مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

درست است. شما می توانید نظرات خود را برای اصلاح نحوه ارزشیابی برای ما بفرستید

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

لینک جدول دوره های آموزشی

***************

***********************

لینک جدول فرم های خام

******************************

لینک برنامه های بهداشت حرفه ای

************************

لینک دسترسی به روش های آنالیز مواد شیمیایی NIOSH

 

 

 

فایل عنوان ردیف
قوانین مرتبط با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1
آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 2
مقررات اشتغال در قم ویرایش دوم سال96 3
شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار97 4
وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 5
فرم صورت جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 6
 فرم قرارداد کارشناس 7
چک لیست ارزشیابی عملکرد مسئول بهداشت حرفه ای 97
8
ارزشیابی کارشناسان 9
گزارش عملکرد سال 90 10
گزارش عملکرد سال 91 11
 
12
دستورالعمل نحوه تکمیل چک لیست پایش مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت  13
کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش چهارم سال 95 14
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 15

 جزوارت آموزشی برای مسئولین بهداشت حرفه ای

 

فایل عنوان ردیف
قوانین مرتبط با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1
کتاب آموزشی برنامه عملیاتی 2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

 

امتیازدهی