لینکهای مرتبط

 

 
 

 

 

 

 

همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8451
بازديدکنندگان امروز: 168
کل بازديدکنندگان: 2372256
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 0.4992 ثانيه
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آنچه راجع به کمیته حفاظت باید بدانیم

به نظر شما نحوه ارزشیابی مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

درست است. شما می توانید نظرات خود را برای اصلاح نحوه ارزشیابی برای ما بفرستید

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

لینک جدول دوره های آموزشی

***************

***********************

لینک جدول فرم های خام

******************************

لینک برنامه های بهداشت حرفه ای

 

 مکاتبات اداری انجام شده مرکز بهداشت با واحد های کاری دارای

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 

پیوست های نامه عنوان نامه
ردیف
  فرایند ارزیابی ارگونومی در واحد های کاری 19
  برگزاری دوره دهم تربیت بهگر در شرکت های دارای 20 تا 49 نفر شاغل 18
فرم پیوست ابلاغ لزوم نظارت و تهیه گزارش در حین انجام معاینات و اندازه گیری عوامل زیان آور 
17
لینک پیوست ها   ابلاغ برنامه مدیریت حوادث شیمیایی 16
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه اول
15
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه دوم
14
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه سوم 13
  دعوت نامه دومین جلسه آموزشی (تدوین برنامه عملیاتی)
12
  آزمون دوم از کتاب راهنمای اول کتاب حدودمجاز مواجهه شغلی
11
  الزام مراکز طب کار مبنی بر ثبت نتایج معاینات سلامت شغلی در سامانه بازرسی 10
  الزام شرکت های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای مبنی بر ثبت نتایج اندازه گیری در سامانه بازرسی
9
  ابلاغ لزوم نصب استیکر سامانه شکایات بهداشتی 190 در محل کار
8
  گزارش جلسه آموزشی 1396/3/25(بیماریهای روده ای )
7
  ارسال فرم بهسازی ارگونومی و فرم نتایج ارزیابی برای ثبت در سامانه بازرسی
6
لیست موضوعات نامه ابلاغ موضوعات الزامی برای آموزش به شاغلین 
5
  تعیین موضوعات ماهیانه برای طرح در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
4
  ارسال لیست شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای مجاز در سال 96
3
  آموزش غیر حضور کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی
2
  الزامات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
1

 

 

 

فایل عنوان ردیف
قوانین مرتبط با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1
آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 2
مقررات اشتغال در قم ویرایش دوم سال96
3
شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار96 4
وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 5
فرم صورت جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 6
 فرم قرارداد کارشناس 7
چک لیست ارزشیابی عملکرد مسئول بهداشت حرفه ای 8
ارزشیابی کارشناسان 9
گزارش عملکرد سال 90 10
گزارش عملکرد سال 91 11
فرم چک لیست پایش مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت  12
دستورالعمل نحوه تکمیل چک لیست پایش مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت  13
کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش چهارم سال 95
14
  15

 جزوارت آموزشی برای مسئولین بهداشت حرفه ای

فایل عنوان ردیف
قوانین مرتبط با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
 

امتیازدهی