لینکهای مرتبط

 

 

 

 

 

 

همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2651
بازديدکنندگان امروز: 605
کل بازديدکنندگان: 2881846
بازديدکنندگان آنلاين: 13
زمان بارگزاري صفحه: 0.2964 ثانيه
آمار فصلی خانه بهداشت

عنوان : فرم آمار فصلی خانه بهداشت کارگری

نام بهداشتیار کار :
نام خانوادگی بهداشتیار کار :
نام شرکت
تعداد شاغلین
نام مدیر عامل
آمار فصل :
تعداد بازدید از کارگاه ، تاسیسات بهداشتی و رفاهی
تعداد گزارش های مکتوب نواقص به کارفرما
جلسات آموزشی برای کارگران تعداد جلسهتعداد شرکت کننده
تعداد صورت جلسات کمیته حفاظت
تعداد عوامل زیان اور کنترل شده کنترل نشده
تعداد پرونده پزشکی تشکیل شده
تعداد کارت بهداشت صادر شده
تعداد مراجعین برای دریافت کمک های اولیه دریافت دارو
تعداد ارجاع فوری
تعداد بیماری تشخیص داده شده ناشی از کار
تعداد حوادث ناشی از کار
تعداد افراد واکسینه شده
تعداد دفعات کلر سنجی
تعداد بازدید انجام شده از وضعیت پساب
تعداد بازدید از وضعیت بهداشتی پسماندها
تعداد اقدامات کنترلی در زمینه مبارزه با حشرات
تعداد معاینات انجام شده دوره ای قبل از استخدام موردی
آدرس شرکت
تلفن تماس
آدرس ایمیل مرکز بهداشت برای ارسال فایل فرم وردی oh@muq.ac.ir