فراخوان ارسال مقاله دومین همایش بین المللی ارگونومی و دومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران در نظر دارد به منظور اشاعه و توسعه تخصصی- کاربردی دانش ارگونومی، ایجاد بستر مناسب جهت تبادل تجربیات در سطح ملی و بین المللی، آشنا ساختن مدیران صنایع و سازمان ها و تصمیم سازان با جنبه های کاربردی ارگونومی و نیز تثبیت جایگاه و نقش ارگونومی در روند توسعه کشور، دومین همایشبین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران را با حضور اساتید برجسته ارگونومی، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان صنایع و دانشجویان برگزار نماید.

این همایش فرصتی است تا اساتید، دانشجویان و صاحب نظران از سراسر دنیا در این عرصه گرد هم آیند و با هم اندیشی، راهکارهای علمی و عملی برای حل مسائل و مشکلات ارگونومیک ارائه نمایند.

این رویداد علمی از تاریخ 28 لغایت 30 مهرماه سال 1395 در شهر زیبای شیراز مهد فرهنگ و تمدن ایران زمین و سومین حرم مطهر اهل بیت (ع) در موضوعاتی همچون ارگونومی سخت افزار، ارگونومی محیطی، ارگونومی شناختی و ارگونومی کلان برگزار می گردد.

حضور ارزشمند شما در این همایش را ارج می نهیم و مقدمتان را گرامی می داریم.

اعضای اصلی :

رئیس همایش: دکتر محمدهادی ایمانیه
دبیر علمی همایش: دکتر علیرضا چوبینه
دبیر اجرائی همایش:  دکتر محسن رازقی

محورهای همایش :

1.     ارگونومی فیزیکی و سخت افزار(طراحی محصول)
2.     ارگونومی شناختی(طراحی نرم افزار، خطای انسانی، عملکرد شغلی)
3.     ارگونومی سازمانی و مشارکتی(طراحی سازمانی، استرس شغلی، بهره وری، کیفیت)
4.     ارگونومی محیطی
5.     ارگونومی فرهنگی و اجتماعی
6.     ارگونومی توانبخشی(سالمندی، توانمندسازی، معلولیت)
7.     ارگونومی و ایمنی
 
تاریخ های مهم :

تاریخ برگزاری همایش: 28/7/95 لغایت 30/7/95 

  تاریخ ارسال چکیده مقالات: 01/11/94  لغایت 31/03/95

دبیرخانه همایش :

آدرس دبیرخانه همایش: شیراز-بلوار رازی-دانشکده بهداشت-دفتر مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
تلفکس: 37250053-071
پست الکترونیکی: bice2@sums.ac.ir

پایگاه همایش :    http://bice2.sums.ac.ir/fa