لینکهای مرتبط

 

 

 

 

 

همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 507837
بازديدکنندگان امروز: 137
کل بازديدکنندگان: 3229428
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.3744 ثانيه
اخبار > هفته سلامت روان (24-18 مهرماه)


  چاپ        ارسال به دوست

مناسبت های بهداشتی

هفته سلامت روان (24-18 مهرماه)

 هفته سلامت روان (24-18 مهرماه) گرامی باد
سلامت روان جوانان و نوجوانان :جهان درحال تغییر
نقش شادی ونشاط درسلامت روان نوجوانان وجوانان


شادی ونشاط به عنوان یکی از احساسات ریشه ای مثبت ویکی ازضروری ترین خواسته های فطری ونیازهای روانی انسان ،نقش تعیین کننده ای درتامین سلامت فرد وجامعه داشته وازآنجا که شادی همواره با خرسندی خوشبینی وامید واعتماد همراه است می تواند نقش تسریع کننده ای درفرایند توسعه جامعه داشته باشد .با همین مبناست که ازسال 2000میلادی به بعد درنگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه یافتگی کشورها متغیرهای نشاط یا شادکامی ،امید به آینده ،خشنودی ورضایت مندی افراد جامعه نیز به عنوان یک متغیرکلیدی وارد محاسبات شده است به این صورت که اگر مردم یک جامعه احساس شادکامی خشنودی ورضایتمندی نکنند نمی توان آن جامعه راتوسعه یافته به ویژه درحوزه توسعه اجتماعی قلمداد نمود .
نشاط اجتماعی درجوانان و نوجوانان
جوانان و نوجوانان به عنوان سرمایه های انسانی هر جامعه ای هستند .درهر جامعه ای پویاترین گروه های آن را قشر جوانان تشکیل می دهند وشادابی این قشر از جامعه تا حد زیادی لازمه سلامت وشادی بسیاری از احاد جامعه است .بررسی های علمی نشان می دهد مشارکت اجتماعی سهم عمده ای درنشاط اجتماعی جوانان ونوجوانان دارد .مشارکت اجتماعی ازبی تفاوتی ،تکروی وعدم حس تعاون وتحرک وتمایل به تامین محدود وشخصی درمیان اعضای جامعه وجوانان جلوگیری می کند ،نابرابری ها راکاهش می دهد ،همبستگی ووحدت را تقویت می کند ودرنهایت ،موجب رضایت مندی ونشاط اجتماعی در جوانان ونوجوانان می گردد.مجهزبودن جوانان و نوجوانان به نشاط اجتماعی ، باعث ایمنی آنها دربرابر مشکلات می شود و آنان به راحتی می توانند با شرایط متغیر زندگی ، انطباق یابند ونقشی مفید درجامعه داشته باشند .بنابراین افزایش نشاط اجتماعی درآنها باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود .
تعیین کننده های اصلی نشاط
باتوجه به اینکه نشاط به نوعی محصول رضایت ذهنی افراد اززندگیشان مشخص کردن رضایت ذهنی مستلزم مشاهده ی دوعامل اساسی است که ازجهاتی بایکدیگر درتقابل قراردارند.یکی از این دو عامل احساس آنی رضایت یا ناخشنودی افراد است .دومین عامل  کیفیت ارزیابی کلی افراد اززندگیشان است ومیزان رضایت عمومی تری که کمتر درمعرض دگرگونی وتغییر قرارمی گیرد .درزیر برخی از متغیرهای ایجاد نشاط آورده شده است .
حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی روابط خانوادگی یا شبکه ی دوستی یا داشتن کسی تکه بتوان درزمان مواجهه با مشکلات روی اوحساب کرد .
امید به زندگی
تعداد سال هایی که انتظارمی رود یک فرد ازیک سن تا سن دیگر زنده باقی بماند
آزادی اتخاذ تصمیم های اصلی زندگی
آزادی انتخاب رشته ی تحصیلی شغل آزادی عمل درزندگی روزمره .درحقیقت آزادی انتخابی که دراینجا دربارهی آن صحبت می کنیم تنهادرحضورقاعده ها ومحدودیت های اجتماعی مشخصی معنا دارد گیرم این محدودیت ها وقواعد با قیود سنتی متفاوت باشند
سخاوت
•    مشارکت درکارهای عام المنفعه است .درست است که کمک مالی به خیریه ها ،پارامترهای مهمی از وضعیت زندگی اجتماعی
•    افراد را آشکار می سازد،اما نکته ی مورد نظر دراینجا این است که هدف سنجش تمایل ذهنی وخود انگیخته ی افراد به ایفای
•    نقش درامور همگانی جامعه ودرواقع به نوعی سنجش میزان مسئولیت پذیری اجتماعی افراد بوده است .
فراغت (تفریح ،سفرخودآفرینی وخلاقیت ،رسانه ها )
جشنها ومراسم جمعی (کارناوال ها )
•    فستیوال های هنری مردمی اعیاد مذهبی مناسبت های سیاسی وملی وبسیاری موارد مشابه دیگر حدودی تجربه ی زندگی
•    جماعتی را درجوامع مدرن بازآفرینی می کنند.چنین موقعیت هایی ازجهات متعددی پراهمیت هستند که تجدید شوروشوق ملی یا
•    تحکیم هویت جمعی اقلیت های قومی ومذهبی مهمترین آنهاست .
امنیت
امید
راهکارها
•    رشدوگسترش شبکه حمایت همسالان
•    رشدوگسترش رویکرد تاب آوری اجتماع نگر درمدارس ودانشگاه ها به منظور ارتقاء حمایت های اجتماعی
•    ترویج سبک زندگی سالم
•    کاهش انگ وتبعیض دربه کارگیری افراد درمحیط های کار (انگ ناشی از برخی بیماری های جسمی وروان پزشکی )
•    پیشگیری از خشونت علیه همسر وکودکان
•    ارتقای فرهنگ زیست شهری وسلامت شهری
•    افزایش سهم کالاهی فرهنگی ،هنری ورسانه ای درسبد مصرف خانوارها
•    برقراری توازن میان زمان کاروزمان فراغت
تاثیر فضای مجازی برسلامت روان جوانان ونوجوانان
فضای مجازی
•    درطی 25سال گذشته اطلاعات جدید وفناوری های ارتباطی تغییرات زیادی کرده است وافراد تعاملات زیادی با دنیای اطراف
•     خود دارند فضای سایبری ،فضای دیجیتال /مجازی است که ازطریق شبکه های رایانه ای ایجاد می شود وبا استفاده ازجلوه های
•    سمعی وبصری سعی درشبیه سازی دنیای واقعی دارد .فضای مجازی فرصت های زیادی رادرامر آموزش، به اشتراک گذاری
•    وارتباط ارایه می دهد تا قبل از آن ممکن نبود .
•    فضای مجازی شامل موارد زیر است
الف) زیرساخت های فیزیکی وابزار ارتباط راه دور
ب )شبکه های کامپیوتری وارتباط آنها
ج اینترنت
فضای مجازی نه تنها یک ابزار ارتباطی است بلکه ماهیتی اجتماعی دارد .به طور کلی، تکنولوژی های جدید ارتباطی مانند گوشی های همراه ،بازی های اینترنتی ،شبکه های اجتماعی روش زندگی ماراتغییر داده اند وشرایط جدیدی فراهم کرده اند .مانند هر فرهنگ دیگری ،فضای مجازی ،کدهای اخلاقی خودش رادارد که از آن به اخلاق مجازی یاد می شود .احترام به فضای خصوصی دیگران یکی از قواعد اصلی تلقی می شود .
براساس اعلام سایت جهانی اینترنت ،حدود 7/56%ازجمعیت ایران درسال 2016ازاینترنت استفاده می کرده اند که این رقم ایران را دررتبه سیزدهم دربین کشورهای دنیا قرارداده است .بنابراین استفاده از اینترنت جزء گریزناپذیرزندگی امروز است .
تاثیر منفی رسانه های اجتماعی درجوانان و نوجوانان
•    افسردگی واضطراب
•    خواب
•    اعتیاد به اینترنت
•    تغییرات ساختاری در رشد مغز
نشانه های استفاده زیاد ازاینترنت
•    بی خوابی وخستگی زیاد
•    افت تحصیلی
•    عدم شرکت درفعالیت های اجتماعی مدرسه
•    توجیه اینکه آموزش از طریق اینترنت بیشتر از مدرسه است
•    پرداخت کمتر به روابط دوستی وقطع روابط اجتماعی
نشانه های استفاده سالم ازاینترنت
•    رعایت برنامه ای از پیش تعیین شده کاربا اینترنت وکامپیوتر بطوریکه از ساعت برنامه ریزی شده بیشترنشود
•    بودجه مالی مشخصی برای استفاده اینترنتی تغیین شده باشد و ازآن میزان بیشتر نشود
•    به زمان تعیین شده برای تکالیف کاری وتحصیلی برسد
•    لذت بردن از فعالیت هایی غیر ازکاربا اینترنت وکامپیوتر
اثرات مثبت رسانه های اجتماعی برنوجوانان
•    دسترسی به اطلاعات سلامت
•    حمایت عاطفی
•    ابعاد اجتماعی
•    خودباوری
•    روابط

 

برای دریافت پمفلت اینجا کلیک کنید

برای دریافت پمفلت اینجا کلیک کنید

برای دریافت پمفلت اینجا کلیک کنید

برای دریافت پمفلت اینجا کلیک کنید

برای دریافت پمفلت اینجا کلیک کنید

برای دریافت پمفلت اینجا کلیک کنید


١١:٠٢ - پنج شنبه ١٩ مهر ١٣٩٧    /    شماره : ٣٠٤٩٩    /    تعداد نمایش : ١٥٣


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج