لینکهای مرتبط

 

 

 

 

 

 

همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3373
بازديدکنندگان امروز: 602
کل بازديدکنندگان: 2881843
بازديدکنندگان آنلاين: 11
زمان بارگزاري صفحه: 0.3120 ثانيه
آمار فصلی ایستگاه بهگر
برای دریافت فایل وردی کلیک کنید

عنوان : فرم آمار فصلی ایستگاه بهگر

نام بهگر:
نام خانوادگی بهگر :
نام شرکت
تعداد شاغلین
نام مدیر عامل
آمار فصل : سال 1396
تعداد بازدید از کارگاه ، تاسیسات بهداشتی و رفاهی
تعداد گزارش های مکتوب نواقص به کارفرما
جلسات آموزشی برای کارگران تعداد جلسهتعداد شرکت کننده
تعداد صورت جلسات کمیته حفاظت
تعداد عوامل زیان اور کنترل شده کنترل نشده
تعداد پرونده پزشکی تشکیل شده
تعداد کارت بهداشت صادر شده
تعداد مراجعین برای دریافت کمک های اولیه دریافت دارو
تعداد ارجاع فوری
تعداد بیماری تشخیص داده شده ناشی از کار
تعداد حوادث ناشی از کار
تعداد افراد واکسینه شده
تعداد دفعات کلر سنجی
تعداد بازدید انجام شده از وضعیت پساب
تعداد بازدید از وضعیت بهداشتی پسماندها
تعداد اقدامات کنترلی در زمینه مبارزه با حشرات
تعداد معاینات انجام شده دوره ای قبل از استخدام موردی
آدرس شرکت
تلفن تماس