مکاتبات اداری سال 1399


 

مکاتبات

 

 


مکاتبات اداری انجام شده مرکز بهداشت با واحد های کاری دارای

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 99
 
 ردیف موضوع نامه پیوست
  نامه آزمون ساماندهی روشنایی در محیط کار 99/11/25 ساعت 9 تا 12  
  نامه لزوم تست RDT برای همکاران در تماس با فرد مثبت  
87 نامه آزمون نحوه بررسی شرایط جوی در محیط کار مورخ 99/11/5 ساعت 9 تا 12 
مبع آزمون
86 نامه ابلاغ لزوم استفاده از ویتامین D در افراد 18 سال به بالا بصورت ماهیانه  
85 نامه اعلام امکان ایجاد شده پیشخوان ارباب رجوع برای ارسال الکترونیک نامه به مرکز بهداشت راهنما
84 نامه خود اظهاری ارزیابی از ایستگاه بهگر به منظور انتخاب بهگر نمونه فرم خوداظهاری
83 نامه خود اظهاری ارزیابی از خانه های بهداشت کارگری به منظور انتخاب بهداشتیار نمونه فرم خوداظهاری
82 نامه آموزش غیر حضور دوره بیماریهای ناشی از گرما و سرما در محیط کار منابع
81 نامه آموزش غیر حضوری دوره پرتو شناسی در مورخ 99/10/6 از ساعت 9 الی 12 منابع
80 آزمون پایان دوره بازآموزی بهداشتیاران و بهگران در مورخ99/11/28 منابع
79 دعوت نامه شرکت در آزمون الکترونیکی حذف صفت سخت و زیان آور در مشاغل متن آزمون
78 دعوت نامه شرکت در آزمون الکترونیکی آشنایی با قوانین مرتبط با بهداشت حرفه ای متن آزمون
77 نامه درخواست گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با ارگونومی فرم ارائه گزارش
76

تمدید مهلت زمان ثبت نام واحد های کسب و کار آسیب دیده از کرونا

پیوست
75

نامه راهنمای  بهداشت دستگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومی

پیوست
74 نامه جلب مشارکت شرکت ها برای چاپ و نصب پوستر و بنرهای پیشنهادی مرکز بهداشت در رابطه با کووید 19 پیوست
73 درخواست معرفی شاغلین موفق در ترک سیگاه و اجرای برنامه های کنترل دخانیات  
72 نامه ابلاغ برنامه بازآموزی بهداشتیاران و بهگران در سال 99 برنامه
71 دعوت نامه شرکت در کارگاه آموزشی تشریح الزامات بهداشتی در واحد های دارای سرب 99/4/22  
70 نامه مهلت ارسال خلاصه نتایج معاینات سلامت شغلی  
69 نامه لزوم آموزش پیشگیری از شیوع بیماریهای روده ای و التور به کارگران  
68 نامه معاونت غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت صنایع غذایی در سامانه سلامت  
67 نامه با موضوع احتمال شیوع التور در فصل تابستان  
66 نامه مربوط به تونل گندزدایی  
65 نامه هفته بدون دخانیات پیوست
64 اعلام روز جهانی فشارخون و لزوم اجرای برنامه های آموزشی مطالب
63 نامه پیرو - درخواست معرفی شاغلین مبتلا و یا مشکوک به ابتلا به مرکز بهداشت  فرم اعلام
62 نامه تقلبی بودن ماده گندزای تریتاسپت  
61 نامه تغییر مکان مرکز تخصصی طب کار مسجد جامع  
60 تبریک روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای  
59 فعالیت های بدنی برای ماندن در خانه پیوست
58 نامه ابلاغ بازگشت به کار افراد مبتلا یا مشکوک به ابتلا « نسخه دوم » پیوست
57 نامه ابلاغ دستورالعمل طرح ضربتی پایش فاصله گزاری هوشمند به کارفرمایان و چک لیست مربوطه چک لیست
56 نامه ابلاغ اعلام موارد مشکوک به ابتلا به کووید 19 در صنایع و کارگاه ها مطابق فرم پیوست فرم پیوست
55 ابلاغ راهنمای بازگشت به کار شاغلین مشکوک یا مبتلا به کووید 19 پیوست
54 نامه ابلاغ به کارفرما در مورد اعلام موارد مشکوک و مبتلا پیوست
53 نامه اقدامات کارفرما و مسئولین بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت در شرکت هایی که در یام عید فعال هستند  
52 نامه ابلاغ نحوه گزارش دهی اقدامات انجام شده در رابطه با کووید 19 فرم گزارش
51 نامه مربوط به چک لیست فعالیت های مسئولین بهداشت حرفه ای در رابطه به کووید 19 چک لیست
50 نامه ابلاغ نسخه دوم  راهنمای اختصاصی پیشگیری و کنترل کووید 19 در محیط  های کاری (اداری- صنعتی )" راهننما
49 نامه تمدید مهلت انجام معاینات سال 98 تا پایان اردیبهشت 1399  
48 نامه ممانعت از بکارگیری از شاغلین مشکوک به کرونا ویروس  
47 ابلاغ راهنمای پیشگیری از ویروس کرونا در محیط کار متن راهنما
46 ابلاغ لزوم اجرای برنامه حفاظت شنوایی در شرکت های دارای عامل زیان آور صدای بیش از 82 دسیبل راهنما
45 دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی دستورالعمل تکمیل فرم معاینات 98/11/29 لیست مدعوین
44 دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی به مناسبت هفته سلامت مردان مورخ 98/11/29  
43 نامه ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از کرونا ویروس اطلاعات بیشتر
42 نامه خطاب به شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای و همچنین مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته بابت لزوم تکمیل فرم شناسایی بطور کامل  
41 نام الزام به استفاده از شرکت های دارای مجوز برای مبارزه با حشرات و جوندگان لیست شرکت ها
40 ابلاغ الزامات نگهداری سگ در شرکت پیوست نامه
39 نامه تاکید به انجام صحیح معاینات (لیست اشکالات مشاهده شده در انجام معاینات )  
38 دعوت نامه شرکت در همایش آشنایی با خانه های بهداشت کارگری لیست مدعوین
37 نامه مربوط به اشکالات معاینات سلامت شغلی  
36 نامه مربوط به انجام اقداماتی در رابطه با هفته ملی مبارزه با سرطان  
35 نامه تغییر محل آدرس آزمون پایانی دوره دوازدهم آموزش بهگر  
34 نامه الزامی گزراندن دوره کمک های اولیه توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای تمام وقت برنامه
33 نامه دوره آموزشی کمک های اولیه 29 دی لغایت 26 بهمن از ساعت 15 الی 18 برنامه
32 دعوت نامه کارگاه آموزشی حفاظت تنفسی 17 18 دی ماه  
31 نامه مشخص کردن روز های ملاقات عمومی ارباب رجوع مرکز بهداشت  
30 چارت فرایند صدور کارت بهداشت  
29 نامه بابت بیان علت عدم حضور مسئول بهداشت حرفه ای در دوره صدا و ارتعاش و لزوم شرکت در دوره غیره حضوری  
28 دعوت نامه شرکت در برنامه آموزشی دستورالعمل های مراکز طب کار و شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای (98/9/25 )  
27 نامه به شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای در خصوص مهلت ارائه گزارش اندازه گیری  
26 نامه ابلاغ اجرای برنامه خود اظهاری کارفرمایان دستورالعمل
25 دعوت نامه شرکت در سمینار کنترل صدا (98/9/4)  
24 نامه انجمن بهداشت حرفه ای در رابطه با دوره های آموزشی  
23 دعوت نامه مصاحبه برای شرکت در دوره بهگر(دوره دوازدهم)  
22 دعوت نامه دوره دوازدهم بهگر شرکت در جلسه الزامی است برنامه بهگر12
21 دعوت نامه کارگاه آموزشی تشریح برنامه خود اظهاری کارفرمایان در رابطه با بهداشت حرفه ای کلیه کارشناسان
20 دعوت نامه شرکت در کارگاه آموزشی کارگاههای ساختمانی لیست مدعوین
19 دعوت نامه شرکت در کارگاه آموزشی پرتوکاران لیست مدعوین
18 دعوت نامه شرکت درسمینار آموزشی کنترل عوامل شیمیایی(اختصاصی شرکت های شیمیایی) لیست مدعوین
17 دوره های آموزشی سال 98 واحد بهداشت حرفه ای  برای مسئولین بهداشت حرفه ای عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تقویم آموزشی
16 دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی برای شرکت های دارای عامل زیان آور سرب  
15 نامه اعلام معرفی متقاضیان تربیت بهگر (دوره دوزدهم)  
14 نامه لغو سمینار آموزشی ایمنی شیمیایی تا اطلاع ثانوی  
13 دعوت نامه جلسه ایمنی شیمیایی و ارائه مستندات کنترل ایمنی شیمیایی  
12 دوره آموزشی ارزیابی ارگونومی(ROSA- WISHA)  
11 ابلاغ لزوم مشارکت شرکت ها در برنامه ملی کنترل فشار خون اطلاعات بیشتر
10 دعوت نامه جلسه آموزشی دوم برای کارشناسانی که در جلسه اول شرکت نکرده اند 98/3/21  
9 دعوتنامه کارشناسان بهداشت حرفه ای برای شرکت درجلسه آموزشی برنامه ملی کنترل فشار خون  
8 دعوتنامه شرکت در جلسه آموزشی برنامه ملی کنترل فشار خون ویژه بهداشتیاران و بهگران 98/3/8  
7 نامه ارائه عملکرد ارزیابی و اقدامات اصلاحی ارگونومی فرم ها
6 نامه نظارت بر خدمات ارائه شده توسط موسسات سلامت کار فرم ها
5 نامه اداری مسابقه پیامکی به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای ویژه کارگران متن مسابقه
 4 پیام تبریک دکتر کرملو فر رئیس مرکز بهداشت  
 3 دعوت نامه شرکت در همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای  
 2 نامه بازآموزی بهداشتیاران در سال 98 برنامه بازآموزی
 1 نامه لزوم مایه کوبی سگ های نگهبان در کارخانجات و لیست مراکز  

 

 


مکاتبات اداری انجام شده مرکز بهداشت با واحد های کاری دارای

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 97
 
ردیف عنوان نامه پیوست
  نامه معرفی تجربیات کنترل صدا  
22 دعوت نامه شرکت در سمینار آموزشی کنترل صدا  
21 پویش هفته مبارزه با سرطان لینک مطالب آموزشی
20 دعوت نامه شرکت در همایش آشنایی با خانه بهداشت کارگری مخصوص کارشناسان تمام وقت  
 19 دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی پرتو ها- معاینات سلامت شغلی  
 18 نامه در خصوص سیاست های مرکز بهداشت در رابطه با ایمنی ومواد شیمیایی لینک فرم های مورد اشاره در نامه
 17 نامه در خصوص لزوم تکمیل فرم توسط کارشناس قبل از اجام معاینات  
 16 نامه دعوت به شرکت در دوره یازدهم بهگر از 97/8/21 برنامه دوره یازدهم بهگر
 15 نامه دعوت متقاضیان دوره بهگر برای ثبت نام و مصاحبه  
 14 نامه اداری روز جهانی قلب اطلاعات بیشتر
 13 نامه مربوط به پیشگیری از مسمومیت غذا، آب و دارو  
 12 نامه ابلاغ برگزاری جلسه آموزشی برای کارگران در رابطه با التور  
 11 نامه دعوت به کارگاه آموزشی کنترل استرس های ارگونومی چهار شنبه 97/5/24
 10 نامه الزام مسئولین بهداشت حرفه ای به شرکت در دوره های آنموزشی غیر حضوری  لیست منابع آموزشی
 9 نامه دوره آموزشی برنامه عملیاتی - التور- پایش کارشناسان  
 8 نامه ابلاغ برنامه ارگونومی به شرکت ها فرم اول             فرم دوم
 7 لیست مراکز پاراکلنیک بروز رسانی شد  
 6 دعوت نامه همایش روز جهانی ایمنی و سلامت کار 97/2/9  
 5 نامه ارسال برنامه زمانبدی بازآموزی بهداشتیاران و بهگران در سال 97 برنامه زمانبدی
 4 نامه نحوه اجرای ماده 91 قانون کار  
 3 شرح وظایف مسئولین بهداشت حرفه ای در سال 97  
 2 نامه پیگیری شروط درج شده در فرم معاینات سلامت شغلی  
 1  نامه الزام شرکت ها به اندازه گیری و معاینات سلامت شغلی و ارسال لیست  لیست شرکت ها و مراکز طب کار
 

 

 

مکاتبات اداری انجام شده مرکز بهداشت با واحد های کاری دارای

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 96

 

پیوست های نامه عنوان نامه ردیف
فرم نامه معرفی اقدامات کنترلی  عوامل زیان آور 51
  لزوم توجه به مسمومیت آب و غذا و دارو های مصرفی در شرکت و لزوم استعلام صلاحیت بهداشتی مراکز تهیه غذا 50
  دعوت نامه شرکت در آزمون نهم و دهم(ارزیابی تنش های دمایی و ارزیابی ارکونومی) 49
  دعوت نامه شرکت در دوره سی پی ار (شنبه 96/11/14) 48
  برنامه کلاس های کمک های اولیه 47
  نامه ابلاغ لزوم آموزش در خصوص تغذیه سلامت 46
  نامه اخطار مهلت انجام معاینات سلامت شغلی 45
  دعوت نامه شرکت در کارگاه آموزشی اندازه گیری و ارزیابی میدان های الکترومغناطیسی 96/11/19 44
  دعوتنامه شرکت در هشتمین آزمون از سری کتابهای راهنمای حدود مجاز مواجهه شغلی(اندازه گیری روشنایی) 43
  نامه غیبت در کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک در صنایع شیمیایی 42
  نامه مربوط به آموزش آنلفوآنزا توسط بهداشتیاران و بهگرها به کارگران 41
برنامه نامه اداری اعلام برنامه دوره دهم تربیت بهگر 40
لیست مدعوین نامه شرکت در دوره آموزشی ارزیابی مشاغل شیمیایی 39
  نامه دعوت به شرکت در ششمین آزمون از مجموعه کتب راهنمای حدود مجاز مواجهه شغلی 38
  نامه شروع آموزش دوره دهم تربیت بهگر برای کارخانجات مشمول 37
  نامه دوم اجرای برنامه مدیریت حوادث شیمیایی(TPQ) 36
  نامه ابلاغ انجام معاینات سلامت شغلی 35
  نامه سمینار کنترل صدا مورخ 96/7/26 34
نامگذاری روزها نامه به مناسبت هفته بهداشت روان 33
  نامه الزام به شرکت در آزمون پنجم کتاب راهنمای حدود مجاز مواجهه شغلی 32
لیست نامه اعلام لیست مراکز خدمات جامع سلامت برای تشویق کارگران به مراجعه 31
  نامه اصلاحیه تغییر آدرس محل برگزاری دوره آموزشی توجیهی شرح وظایف و آزمون چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی 30
  شیت های ارزیابی ارگونومی 29
  نامه الزام به ازریابی ارگونومی بعنوان کار عملی دوره آموزشی 28
  دعوت نامه شرکت در جلسه آموزشی بدو شروع به کار برای کارشناسان جدید 27
  نامه آزمون چهارم از راهنمای کتاب سوم حدود مجاز مواجهه شغلی 26
  دعوت نامه شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون کار با رویکرد بهداشت حرفه ای 25
  دعوت نامه دوره آموزش آشنایی با روش های ارزیابی پوسچر های کاری  96/6/12   اختیاری 24
  دعوت نامه شرکت در آزمون سوم از  کتاب راهنمای دوم 96/5/31 23
چک لیست نامه ارزیابی منابع عمده پرتوی 22
  نواقص صورت جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 21
  نامه غیبت در جلسه آموزشی مورخ 96/4/22 20
  فرایند ارزیابی ارگونومی در واحد های کاری 19
  برگزاری دوره دهم تربیت بهگر در شرکت های دارای 20 تا 49 نفر شاغل 18
فرم پیوست ابلاغ لزوم نظارت و تهیه گزارش در حین انجام معاینات و اندازه گیری عوامل زیان آور 17
لینک پیوست ها   ابلاغ برنامه مدیریت حوادث شیمیایی 16
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه اول(25  مرداد) 15
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه دوم 14
لیست پیوست کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه سوم 13
  دعوت نامه دومین جلسه آموزشی (تدوین برنامه عملیاتی) 12
  آزمون دوم از کتاب راهنمای اول کتاب حدودمجاز مواجهه شغلی 11
  الزام مراکز طب کار مبنی بر ثبت نتایج معاینات سلامت شغلی در سامانه بازرسی 10
  الزام شرکت های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای مبنی بر ثبت نتایج اندازه گیری در سامانه بازرسی 9
  ابلاغ لزوم نصب استیکر سامانه شکایات بهداشتی 190 در محل کار 8
  گزارش جلسه آموزشی 1396/3/25(بیماریهای روده ای ) 7
فرم ارسال فرم بهسازی ارگونومی و فرم نتایج ارزیابی برای ثبت در سامانه بازرسی 6
لیست موضوعات نامه ابلاغ موضوعات الزامی برای آموزش به شاغلین  5
  تعیین موضوعات ماهیانه برای طرح در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 4
  ارسال لیست شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای مجاز در سال 96 3
  آموزش غیر حضور کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی 2
  الزامات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 1