ما اعتقاد داريم مي توانيم؛

    چشم انداز بهداشت حرفه اي استان قم در افق ۱۳۹۸

                                                   را انشاءالله تحقق بخشيم.

 

الف- كسب رتبه پنجم كشوری در شاخص های بهداشت حرفه ای

ب- داشتن نظام كاری مدون، به روز بودن دانش و برخورداری از تكنولوژی هزاره سوم

ج- دارای نيروی انسانی كافی، توامند، فعال و مسئوليت پذير

 

 

 

فایل ها