علمی کاربردی 94

علمی کاربردی94

 

 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

 

oh@muq.ac.ir

 

 مراحل تولید را دانلود کنید مطالعه نمایید در کلاس ارائه نمایید

فایل عنوان ردیف
مبانی بهداشت (تغذیه) قسمت اول
1
پروژه 1 مبانی بهداشت(تغذیه)
2
پروژه 1 استاندارد و کنترل کیفیت
3
جزوه کامل مبانی بهداشت(تغذیه)
4

جزوه استاندارد و کنترل کیفیت قسمت اول
5
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت جزوه کامل
6

7

8
راهنمای حقوقی ثبت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود   9
قانون تعزیرات حکومتی  10
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی،   11
راهنمای نحوه گزارش کارورزی دوره کاردانی ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی 12
 فرم گزارش پیشرفت برنامه کارورزی 13
فرم گزارش پیشرفت هفتگی  14
فرم گزارش پیشرفت ماهانه  15
 فرم ارزیابی نهایی کارورز توسط مربی 16
 فرم ارزیابی نهایی کارورز توسط مدرس 17
 فرم ارزیابی نهایی کارورز 18
 فرم ارزیابی نهایی 19
  چک لیست های ایمنی و آتش نشانی برای گزارش کارورزی 20

21

22
 تصویر شناسایی خطرات در یک کارگاه 23
مراحل تدوین روش اجرایی وسایل حفاظت فردی بر اساس ماده 91 قانون کار
24

25