پوستر

پوسترها ی ایمنی و  بهداشت حرفه ای

 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

 

oh@muq.ac.ir

 

 

فایل عنوان ردیف
افت شنوایی 1
علائم هشدار دهنده 2
هشدار استفاده از اسید 3
استفاده از وسایل حفاظت فردی 4
استفاده از گوشی حفاظتی 5
بیماریهای ناشی از کار 6
استفاده ایمن از مواد شیمیایی 7
مضرات استفاده از تلفن همراه 8
 بهداشت حرفه ای 9
بهداشت حرفه ای 10
بهداشت حرفه ای 11
 نرمش حین کار 12
اهداف بهداشت حرفه ای 13
رعایت موازین بهداشت حرفه ای 14
 تناسب ابزار کار 15
 سلامتی 16
 معاینات سلامت شغلی 17
 معاینات سلامت شغلی 18
روز جهانی کارگر 19
کارهای سخت و زیان آور 20
هشدار اخلال در نظم 21
بهدان 22
بهداشت استخر 23
بهداشت مساجد 24
تقویم مناسبت های بهداشتی 25
بهداشت نانوایی 26
منشور سلامت مادران 27
راهنمای درمان بیماران مبتلا به وبا 28
شیر مادر 29
 تب مالت 30
حرکات کششی در محیط کار  31
 نحوه صحیح حمل دستی بار 32
  33
  34
  35

امتیازدهی