پمفلت

پمفلت های آموزشی با موضوع ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

 

oh@muq.ac.ir

 

 

فایل عنوان ردیف
سیگار 1 1
سیگار 2 2
 پرتو 1 3
 پرتو 2 4
جیوه در خانه 1 5
 جیوه در خانه 2 6
 مقاومت دارویی 1 7
مقاومت دارویی 2 8
کنترل وزن و روش های جلوگیری از بارداری 1 9
کنترل وزن و روش های جلوگیری از بارداری 2 10
مسمومیت با مواد شیمیایی 1 11
مسمومیت با مواد شیمیایی 2 12
بروشور آنفولانزا 1 13
بروشور آنفولانزا 2 14
 بروشور سالمندان 1 15
 بروشور سالمندان 2 16
 سیلیکوزیس 1 17
 سیلیکوزیس 2 18
 سرطان 1 19
سرطان 2  20
فشارخون 21
 توصیه های دارویی در ماه رمضان 1 22
 توصیه های دارویی در ماه رمضان 2 23
 سلامت پا
24
  پمفلت پیشگیری از سکته مغزی 1
25

پمفلت پیشگیری از سکته مغزی 2  

پیشگیری از پوسیدگی دندان  

   
 

امتیازدهی