اسلاید های آموزشی

اسلایدهای آموزشی با موضوع ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

 

oh@muq.ac.ir

 

 

فایل عنوان ردیف
روش نمونه برداری از آلاینده های هوا 1
نمونه برداری از ذرات 2
فرایند نمونه برداری تا محاسبات 3
تعریف بهداشت حرفه ای 4
نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها 5
ایمنی صنعتی 6
 آموزش پیشگیری،کنترل و درمان بیماری دیابت 7
اصطلاحات قضایی  8
تعیین محدودیت های شغلی  9
ارگونومی ابزارهای دستی 10
 اصول ارگونومی و شناسایی مغایرتها در محیط کار 11
 حریق و راههای مقابله با آن 12
 آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ا ی 13
ارزیابی روشنایی در محیط کار  14
 اصول آتشنشانی 15
 عوامل زیان آور فیزیکی 16
اصول ایمنی و بهداشت کار  17
بهداشت حرفه ای در بیمارستانها  18
 مصرف آبزیان و سلامتی 19
غده تیروئید 20
اختلالات ناشی از کمبود ید، پیشگیری و کنترل 21
 غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان 22
ساماندهی روشنایی در محیط کار 1 23
 ساماندهی روشنایی در محیط کار 2 24
 خشم در کودکان 25
کنترل صدا (دکتر مرادی) 26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34

 

امتیازدهی