1

ليست كتاب و كتابچه هاي بهداشت حرفه اي

 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

 

 

شماره

عنوان کتاب

 فایل

کتاب راهنمای صحیح امحاء مواد شیمیایی دریافت فایل
2  کتاب راهنمای دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک  دریافت فایل
3  کتاب راهنمای جامع حمل دستی بار  دریافت فایل
4  کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی  دریافت فایل
 5   کتاب راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری  دریافت فایل
 6  کتاب سم پاشی کم خطر دریافت فایل
 7  کتاب اصول ارگونومی در فروشگاهها دریافت فایل
 8  کتاب ارگونومی کاربردی برای کارگران  دریافت فایل
9  کتاب ارگونومی کاربردی برای کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای  دریافت فایل
10  کتاب ارگونومی کاربردی برای مدیران  دریافت فایل
11  بهداشت کشاورزی(ویژه پزشکان ،کارشناسان و کاردانهای بهداشتی )   دریافت فایل
12  بهداشت کشاورزی(ویژه بهورزان )   دریافت فایل
 13  سلامت کار در جوشکاری   دریافت فایل
 14  نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار  دریافت فایل
 15  از آموزش سلامت تا سلامت  دریافت فایل
 16  دستورالعمل فنی برنامه های آموزش سلامت  دریافت فایل
 17  بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی  دریافت فایل
 18  جامعه ایمن  دریافت فایل
 19  مزه سلامتی  دریافت فایل
 20  راهنمای کنترل فشارخون بالا برای پزشکان  دریافت فایل
 21  کارشناس تغذیه و دیابت  دریافت فایل
 22  راهنمای درمان دیابت نوع 2  دریافت فایل
23 راهنمای جامع تشخیص و درمان دیابت دریافت فایل
 24  برنامه های بهداشتی دفتر سلامت خانواده و جمعیت  دریافت فایل
25 برنامه و راهنمای ایمن سازی دریافت فایل
26 سازمان های یاد گیرنده دریافت فایل
27 راهنمای کنترل گزش جانوران زهر دار دریافت فایل
28 راهنمای آموزش ایدز و بیماری های آمیزشی  دریافت فایل
29 اصول پیشگیری و مراقبت از بیماری ها دریافت فایل
30 اطلاعات و آمار بیماری های غیر واگیر در ایران دریافت فایل
31 راهنمی کشوری مراقبت هپاتیت B دریافت فایل
32 پرستاری در سوانح و حوادث غیر مترقبه دریافت فایل
33 اسید فولیک و نقش آن در سلامت دریافت فایل
34 راهنمای درمان دیابت نوع A دریافت فایل
35 اقتصاد سلامت دریافت فایل
36 راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشکی بزرگسالان دریافت فایل
37 برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت دریافت فایل
38 مسمومیت دریافت فایل
39 HIV/AIDS تشخیص، مراقبت و درمان دریافت فایل
40  دستورالعمل مراقبت عوارض ناخواسته ایمن سازی  دریافت فایل

41

نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار دریافت فایل

42

بیماری های خونریزی دهنده دریافت فایل
43 نظام جامع آموزش سلامت به بیماران در ایران دریافت فایل
44 کتاب جامع بهداشت عمومی  دریافت فایل
45    
46    
47    
48    

 

   
امتیازدهی