برنامه های آموزشی
.
 
حضور ساعت تاریخ ایام هفته هزینه (تومان) برگزار کننده مدرس گروه هدف عنوان دوره ردیف
الزامی 11 - 14
98/11/29 سه شنبه رایگان مرکز بهداشت گروه کارشناسان کلیه کارشناسان هفته سلامت مردان 95
الزامی 8 -14 98/11/15 سه شنبه رایگان مرکز شهرستان کارشناسان مرکز بهداشت لیست پیوست آشنایی با خانه بهداشت کارگری 94
بهگر الزامی 15 الی 18 مطابق برنامه مطابق برنامه رایگان مرکز بهداشت آقای مسیح خواه

کارشناسان متقاضی

بهگرهای دوره 12

دوره آموزشی کمک های اولیه 93
الزامی 8 -14 17 -18 دی سه شنبه و چهار شنبه 80000 انجمن بهداشت حرفه ای دکتر عفیفه زاده کلیه کارشناسان کارگاه آموزشی حفاظت تنفسی 92
اجباری 8 -14 98/9/25 دوشنبه 80000 انجمن بهداشت حرفه ای طب کار و بهداشت حرفه ای کلیه کارشناسان افزایش خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار 91
اجباری 8 - 14 98/9/4 دوشنبه 80000 انجمن بهداشت حرفه ای دکتر حسامی کلیه کارشناسان سمینار کنترل صدا 90

الزامی/

برنامه

15 -19 دوم آذر تا شانزدهم دی روز های زوج رایگان مرکز بهداشت شهرستان کارشناسان مرکز بهداشت کارگران معرفی شده دعوت نامه دوره دوازدهم بهگر 89
اجباری 8 - 14 98/8/27 دوشنبه بار آول رایگان مرکز بهداشت مهندس رحیمی فرد کلیه کارشناسان تشریح برنامه خود اظهاری 88
لیست مدعوین 9 - 12 98/8/20 دوشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس رضوی
مطابق لیست بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی 87
لیست مدعوین 10 - 12 98/8/20 دوشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس رضوی مطابق لیست بهداشت حرفه ای پرتوکاران 86
لیست مدعوین
8 - 14 98/8/18 شنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس رحیمی فرد کارشناسان شرکت های شیمیایی سمینار کنترل عوامل شیمیایی 84
الزامی 9--12 98/7/24 چهارشنبه رایگان مرکز بهداشت کارشناسان مرکز بهداشت کارشناسان و مدیران شرکت های دارای سرب تشریح الزامات بهداشتی در واحد های دارای سرب 83
برای شرکت های دارای20 تا 49 نفر اجباری اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود رایگان مرکز بهداشت کارشناسان مرکز بهداشت کارگران متقاضی دوره آموزشی بهگر(دوره دوزادهم) 82
اجباری 8 -14 98/4/25 سه شنبه بار اول رایگان مرکز بهداشت دکتر رسولی

مسئولین بهداشت حرفه ای

ارزیابی شرایط ارگونومی 81
الزامی 11-14 98/3/21 سه شنبه رایگان مرکز بهداشت کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها

مسئولین بهداشت حرفه ای

دوره دوم آموزش برنامه ملی کنترل فشار خون 80
الزامی 8- 14 98/3/12 یک شنبه رایگان مرکز بهداشت کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها

مسئولین بهداشت حرفه ای

بازرسان

کارشناسان شرکت های خصوصی

کنترل فشار خون- التور- سلامت شغلی 79
الزامی 8- 14 97/11/24 چهارشنبه بار اول رایگان مرکز بهداشت دکتر حاجی زاده

مسئولین بهداشت حرفه ای

بازرسان

کارشناسان شرکت های خصوصی

کنترل صدا در محیط کار 78
اختیاری 15-18 97/11/10 چهارشنبه رایگان مرکز بهداشت خانزاده آزاد آموزش احیای قلبی ریوی 77
لیست قبولی ها 18-15 لغایت 15 بهمن از  22 دی ماه رایگان مرکز بهداشت آقای خانزاده بهگر ها- علامندان دوره مقدماتی کمک های اولیه 76
الزامی 8-14 97/10/12 چهار شنبه رایگان شورای همانگی خدمات بهداشتی بیمه شدگان

نماینده تامین اجتماعی

نماینده اداره کار

نماینده مرکز بهداشت

فقط کارشناسان تمام وقت همایش آشنایی با خانه بهداشت کارگری 75
لازم 8 -13 97/9/27 سه شنبه رایگان مرکز بهداشت آقای خانزاده

رابطین بهداشت

علاقمندان

کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی 74
الزامی 8 - 14 97/10/2 یکشنبه بار اول رایگان تکرار 100 هزار تومان مرکز بهداشت دکتر حاجی زاده

مسئولین بهداشت حرفه ای

بازرسان

کارشناسان شرکت های خصوصی

برنامه آموزشی پرتورها و معاینات سلامت شغلی 73
الزامی -- -- مطابق برنامه 25 هزار توامان هر آزمون شرکت های خصوصی ---- مسئولین بهداشت حرفه ای برنامه تکرار آموزش غیر حضوری سال96 72
الزامی 8-14 97/5/24 چهار شنبه بار اول رایگان مرکز بهداشت دکتر رسولی مسئولین بهداشت حرفه ای روش های ارزیابی و کنترل استرس های ارگونومی 71
الزامی 8/30-14 97/4/10 یکشنبه رایگان مرکز بهداشت کارشناسان مرکز مسئولین بهداشت حرفه ای برنامه عملیاتی - التور- پایش کارشناسان 70
فرم ثبت نام اعلام می شود بزودی اعلام می شود رایگان معاونت بهداشت اعضای هیئت علمی مسئولین بهداشت حرفه ای دوره آموزشی روش تحقیق 69
الزامی 13 -14/30 96/11/23 دوشنبه رایگان مرکز بهداشت --- مسئولین بهداشت حرفه ای آموزش غیر حضوری از کتاب تنش های دمایی 68
بهگر ها اجباری 15-18 96/11/2 بعداز ظهر ها رایگان مرکز بهداشت خانزاده کارشناس فوریت های پزشکی
کارشناسان - بهگران - بهداشتیاران دوره مقدماتی کمک های اولیه 67
اجباری 8 -14/30 1396/11/19 پنج شنبه 69450 مرکز بهداشت با همکاری تمام شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای
دکتر علی آبادی مسئولین بهداشت حرفه ای اندازه گیری و ارزیابی میدان های الکترو مغناطیسی 66
الزامی 12 96/10/26 سه شنبه رایگان مرکز بهداشت   مسئولین بهداشت حرفه ای آزمون حضوری هشتم راهنمای حدود مجاز مواجهه 65
برای گروه هدف اجباری 8 96/9/19 و96/9/20 یکشنبه و دوشنبه رایگان مرکز بهداشت دکتر سلطانزاده لیست پیوست ارزیابی ریسک در صنایع شیمیایی 64
الزامی 8 96/7/26 چهار شنبه رایگان مرکز بهداشت دکتر مرادی
مسئولین بهداشت حرفه ای سمینار کنترل صدا  63
برای گروه هدف اجباری 8 96/6/21 سه شنبه رایگان مرکز بهداشت گروه کارشناسان جدید آموزش بدوشروع به کار(شرح وظایف  62
الزامی 13 96/6/21 سه شنبه ---- مرکز بهداشت --- کارشناسان آزمون چهارم از کتاب راهنمای سوم حدود مجاز 61
اختیاری 8/30 96/6/12 یکشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس رسولی کارشناسان دوره ارزیابی پوسچر های کاری 60
اختیاری 16-18 96/5/29 یکشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس برازنده کارفرما و کارشناسان دوره آموزشی آشنایی با قانون کار 59
الزامی 8 17-18-19 مرداد سه شنبه - چهار شنبه - پنج شنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس رسولی - مهندس حسن زاده مسئولین بهداشت حرفه ای کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه سوم 58
الزامی 8 3-4-5 مرداد سه شنبه - چهار شنبه - پنج شنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس رسولی - مهندس حسن زاده مسئولین بهداشت حرفه ای کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه دوم 57
الزامی 8 96/5/25 چهارشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس رسولی - مهندس حسن زاده  مسئولین بهداشت حرفه ای کارگاه آموزشی ارزیابی ارگونومی و آنالیز شغلی گروه اول 56
الزامی 8/30 96/4/22 پنج شنبه رایگان مرکز بهداشت    مسئولین بهداشت حرفه ای تدوین برنامه عملیاتی 55
الزامی 8 95/6/8 دوشنبه رایگان مرکز بهداشت اعضای هیئت علمی  مسئولین بهداشت حرفه ای کارگاه آموزشی کنترل صدا 54
 الزامی  9  95/5/4  دو شنبه  رایگان  مرکز بهداشت  کارشناس بیماریها  مسئولین بهداشت حرفه ای  کارگاه آموزشی بیماریهای روده ای(التور  53
لازم 15-18 تا94/11/28 از 94/11/7 رایگان مرکز بهداشت محمد بابایی بهگر ها - کارشناسان علاقمند امداد و کمک های اولیه 52
 لازم  9-12  94/11/7  چهارشنبه رایگان  مرکز بهداشت  برازنده  کارفرمایان  قوانین- عوامل ارگونومی  51
مسئولین ایمنی اجباری   بعداز تکمیل ظرفیت     انجمن ایمنی کارشناسان مرکز تحقیقات مسئولین ایمنی اصول و مبانی ایمنی 50
مسئولین ایمنی اجباری   بعداز تکمیل ظرفیت     انجمن ایمنی کارشناسان مرکز تحقیقات مسئولین ایمنی و بهداشت شناسایی خطر و ارزیابی ریسک 49
اختیاری 36706676 تلفن ثبت نام بعداز تکمیل ظرفیت --- 110000 انجمن ایمنی مهندس طالب مسئولینی ایمنی و بهداشت حرفه ای ممیزی داخلی 47
اختیاری 36162171تلفن ثبت نام بعداز تکمیل ظرفیت --- رایگان اداره کار کارشناسان سازمان اقتصادی و دارایی بهداشت یاران آشنایی با سهام و بورس اوراق بهادار و نحوه خرید و فروش سهام 46
الزامی 8/30 94/9/5 پنج شنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس عفیفه زاده  مسئولین بهداشت حرفه ای آشنایی با گوشی حفاظتی و ماسک تنفسی 45
 الزامی  9 - 14/30  94/6/18  چهار شنبه  رایگان مرکز بهداشت  دکتر کوهپایی  مسئولین بهداشت حرفه ای  مدیریت حوادث شیمیایی 44
 الزامی  8- 13  94/6/24  سه شنبه  رایگان  مرکز بهداشت و اداره کار  بازرسان کار  بهداشتیاران و بهگران  آشنایی با قوانین کار و مبانی ایمنی در محیط کار 43
الزامی 9/30- 12 94/5/27 سه شنبه رایگان اداره کار   مدیران کارشناسان ایمنی و بهداشت و بهداشتیاران و بهگران  پیشگیری از آسیبهایی اجتماعی در محیط های کار با رویکرد اعتیاد 42
 ضروری    شهریور     رایگان  مرکز بهداشت    مسئولین بهداشت حرفه ای  مدیریت پیشگیری از حوادث شیمیایی  41
 الزامی    حداکثر پ شهریور  ---  رایگان  شورای ...ه  غیر حضوری  بهداشتیاران کار   دوره آموزشی مقدماتی پیشگیری از اعتیاد  40
ضروری 9 24/3/94 یکشنبه رایگان مرکز بهداشت کارشناسان بیماریها مسئولین بهداشت حرفه ای التور و دستورالعملهای جدید 39
الزامی  9  93/10/16  سه شنبه رایگان مرکز بهداشت کارشناسان مرکز کارفرمایان سمینار آموزشی ارگونومی و قوانین 38
الزامی 8/30-14 93/10/11 پنج شنبه رایگان مرکز بهداشت و مهندس عفیفه زاده مسئولین بهداشت حرفه ای سمینار آموزشی وسایل حفاظت فردی 37
الزامی  9 -12  93/9/18 سه شنبه  رایگان  مرکز بهداشت   کارشناسان مرکز کارفرمایان   سمینار آموزش ارگونومی و قوانین 36
اجباری 8/30- 13 93/8/27 سه شنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس ولی کاوندی مسئولین بهداشت حرفه ای کارگاه آموزشی ارگونومی 35
اجباری 8/30-13 93/8/26 دوشنبه رایگان مرکز بهداشت دکتر محمود طاهری بازرسان مرکز بهداشت آشنایی با بیماریهای شغلی 34
اجباری 8/30-11 93/8/15 پنجشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس جواد برازنده مسئولین بهداشت حرفه ای جدیدالورود تدوین رویه اجرایی وسایل حفاظت فردی 33
اختیاری مسئولین بهداشت حرفه ای
اجباری 8/30-11 93/8/8 پنجشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس جواد برازنده مسئولین بهداشت حرفه ای جدیدالورود نحوه تدوین دستورالعمل بهداشتی مشاغل و خط مشی 32
اختیاری مسئولین بهداشت حرفه ای
اجباری 9/30-12 93/8/6 سه شنبه رایگان مرکز بهداشت سرهنگ مرادحسین جعفری بهگران و بهداشتیاران آشنایی با مواد مخدر جدید صنعتی 31
اختیاری مسئولین بهداشت حرفه ای
اختیاری 17-19 93/6/24 دوشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس جواد برازنده  مسئولین بهداشت حرفه ای جدیدالورود آشنایی با قانون کار 30
اجباری 8-14 93/6/5 چهارشنبه رایگان مرکز بهداشت دکتر فرشید قربانی مسئولین بهداشت حرفه ای روش های اندازه گیری عوامل شیمیایی 29
8-14 93/6/6 پنجشنبه
اجباری 8-9 93/5/28 سه شنبه رایگان  مرکز بهداشت - بازرسان مرکز بهداشت آزمون تنظیم شرایط جوی محیط کار 28
اجباری 8-14 93/4/25 چهارشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس جواد برازنده بازرسان مرکز بهداشت آموزش سامانه جامع بازرسی 27
8-14 93/5/12 یکشنبه
اجباری 8-13 93/3/26 دوشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس علیرضا مشکوری مسئولین بهداشت حرفه ای ساماندهی روشنایی در محیط کار 26
اختیاری 9-12 93/2/10 چهارشنبه رایگان مرکز بهداشت - مسئولین بهداشت حرفه ا ی همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای 25
اجباری 9-14 92/11/27 یکشنبه رایگان مرکز بهداشت دکتر محمود طاهری پزشکان/ بازرسان مرکز بهداشت افت شنوایی ناشی از عوامل شیمیایی 24
 اختیاری 8/30-13/30  92/11/10  پنجشنبه  رایگان  مرکز بهداشت  مهندس جواد برازنده  مسئولین بهداشت حرفه ای جدیدالورود  جلسه توجیهی عمومی 23
 الزامی 8-14  92/10/23 دوشنبه رایگان مرکز بهداشت  مهندس سیدمحمدحسن رضوی اصل بازرسان مرکز بهداشت  ارگونومی در کشاورزی 22
الزامی 9-12 92/10/15 یکشنبه رایگان مرکز بهداشت مهندس جواد برازنده کارفرمایان ارگونومی برای کارفرمایان 21
9-12 92/10/19 پنجشنبه
الزامی  8-16 92/10/4 چهارشنبه  90000 آرمان رسا گستر آپادانا دکتر فرشید قربانی مسئولین بهداشت حرفه ای طراحی تهویه صنعتی 20
8-16 92/10/5 پنج شنبه
اختیاری  17-18 92/10/18  چهارشنبه رایگان  مرکز بهداشت  آقای مطیری  بهگر/بهداشتیار /مسئولین بهداشت حرفه ای  آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی 19
 17-18  92/11/2  چهارشنبه
الزامی  8-12 92/9/19 سه شنبه رایگان  مرکز بهداشت مهندس جواد برازنده بازرسان مرکز بهداشت بازرسی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 18
الزامی 8-13 92/9/5 سه شنبه رایگان مرکز بهداشت دکتر حمیدرضا حیدری مسئولین بهداشت حرفه  ای شرایط جوی محیط کار 17
الزامی  8-11   92/8/9 پنج شنبه  40000  آرمان رسا گستر آپادانا  دکتر حسن صادقی نائینی مسئولین بهداشت حرفه ای بهسازی ارگونومی 16
الزامی  8-12 92/8/4  شنبه رایگان مرکز بهداشت  مهندس جواد برازنده نماینده کارگران قوانین سلامت شغلی 15
الزامی   8-16  92/8/4  شنبه  60000 آرمان رسا گستر آپادانا دکتر فرامرز قره گوزلو  مسئولین بهداشت حرفه ای ارزیابی ارگونومی با رویکرد نرم افزاری 14
 اختیاری 8-13  92/7/16  سه شنبه رایگان مرکز بهداشت آقای سلمانیان و خانم قدمی پرسنل و مسئولین بهداشت حرفه ای کنترل خشم و استرس در محیط کار 13
الزامی   15-19  92/7/15 الی 92/9/16 لیست برنامه رایگان مرکز بهداشت لیست برنامه  بهگران  دوره ششم تربیت بهگر 12
الزامی  12-14 92/7/9  سه شنبه رایگان مرکز بهداشت  مهندس سعید دوستی مسئولین بهداشت حرفه ای نحوه اجرای شرح وظایف و تکمیل فرم ارزشیابی 11
الزامی  8-12 92/7/9  سه شنبه رایگان مرکز بهداشت آقای خانزاده  مسئولین بهداشت حرفه ای، بهگران، بهداشتیاران CPR 10
الزامی   8-12 92/6/13  چهارشنبه رایگان مرکز بهداشت  مهندس علیرضا مشکوری مسئولین بهداشت حرفه ای پرتوهای صنعتی 9
 اختیاری  8-12 92/5/27  یکشنبه رایگان مرکز بهداشت  مهندس کریم فرد زارعی بازرسان و مسئولین بهداشت حرفه ای لباسهای حفاظتی 8
اختیاری  8-17  92/5/24  پنج شنبه 63500 انجمن ایمنی و بهداشت کار دکتر بقایی شاغلین آزمایشگاهها ایمنی کار در آزمایشگاه 7
8-14 92/5/31 پنج شنبه
اختیاری   اعلام خواهد شد  اعلام خواهد شد  اعلام خواهد شد رایگان مرکز بهداشت  اعلام خواهد شد مسئولین بهداشت حرفه ای ثبت نام کارگاه روش تحقیق- در صورت رسیدن به حد نصاب 20 نفر 6
اختیاری   به درخواست شما به درخواست شما  به درخواست شما  رایگان مرکز بهداشت  اعلام خواهد شد کارگران ثبت نام درخواست مدرس دوره پیشگیری از ایدز 5
اختیاری   به درخواست شما به درخواست شما   به درخواست شما رایگان مرکز بهداشت اعلام خواهد شد  کارگران پیشگیری از اعتیاد- در محل شرکت شما 4
 اختیاری  اعلام خواهد شد  اعلام خواهد شد  اعلام خواهد شد رایگان مرکز بهداشت  آزمون غیر حضوری مسئولین بهداشت حرفه ای تنظیم شرایط جوی محیط کار- غیر حضوری 3
اختیاری  15-17 92/4/4  سه شنبه رایگان مرکز بهداشت  مهندس جواد برازنده مسئولین بهداشت حرفه ای نجوه تدوین برنامه عملیاتی پسماندها 2
الزامی   8-20 92/3/30   پنج شنبه 65000  آرمان رسا گستر آپادانا  مهندس مجتبی عباس زاده مسئولین بهداشت حرفه ای چهارمین کارگاه ارزیابی ارگونومی با رویکرد نرم افزاری 1
           
 
    
امتیازدهی