کرونا گام دوم

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19(کروناویروس)فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سلامت محیط و کار در گروه صنایع و کارگاه ها(راهنمای عمومی گروه)

اینفوگرافی الزامات سلامت محیط و کار برای مدیران صنایع و کارگاه ها

110 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در شهرک های صنعتی

149 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در سامانه های آب و فاضلاب

113 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در صنایع تولیدی

112 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در صنایع تولید مواد خوراکی و آشامیدنی

111 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

118 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در معادن

115 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کارگاه ها و صنایع کوچک

113 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در پروژه های عمرانی و کارگاه های ساخت و ساز

116 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در صنایع تولید دارو

117 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کشاورزی

119 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کارگاههای تولید مواد غذایی(بستنی سازی،کارگاه تولید شیرینی، کارگاه تولید محصولات لبنی و نظایر آن)

168 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کارگاه های قالی بافی سنتی

173 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در پرورش و صید آبزیان

177 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مشاغل خانگی

182 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار - سوالات پرتکرار تجهیزات حفاظت فردی

164 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در دامپروری و مرغداری

 

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19(کروناویروس)فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سلامت محیط و کار در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی ( الزامات عمومی گروه بیمارستانی)

- اینفوگرافی الزامات سلامت محیط و کار برای مدیران بیمارستان ها

146 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مطب ها

147 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز پرتوپزشکی

142 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در بیمارستان

145 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز بهداشتی و درمانی

144 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه بیماران

148 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در آزمایشگاه های تشخیص طبی و تحقیقاتی

169 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز و مطب های دندانپزشکی

178 شستشو و گندزدایی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی به بیماران کووید-19 بعد از بازگشت به فعالیت های عادی

179 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز فیزیوتراپی

180 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مطب ها و کلینیک های دامپزشکی

 

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سلامت محیط و کار در گروه اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی(راهنمای کلی و عمومی گروهی)

اینفوگرافی الزامات سلامت محیط و کار برای مدیران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

اینفوگرافی الزامات سلامت محیط و کار برای فروشگاه های عرضه گوشت

123 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در فروشگاه های عرضه گوشت

126 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در میادین و بازارهای میوه و تره بار

121 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در فروشگاه های مواد غذایی، فروشگاه های زنجیره ای، هایپرمارکت و نظایر آن

124 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کشتارگاه دام و طیور

127 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کیوسک مواد غذایی

120 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز طبخ،فرآوری و عرضه مواد غذایی(رستوران، چلوکبابی،سلف سرویس،تالار پذیرایی، حلیم و آش،آشپزخانه های مرکزی و ساندویچی و نظایر آن)

122 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز عرضه مواد غذایی(بقالی، خواربارفروشی،آجیل فروشی و نظایر آن)

125 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در واحدهای صنفی کارگاه های نانوایی

181 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در عمده فروشی(تجاری، دلالان و کارگزاران، دفاتر و شعبات فروش تولیدکنندگان)

166 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در انبار و سردخانه مواد غذایی