خانه بهداشت کارگری

خانه بهداشت کارگری

در واحد های بین 50 تا 499 نفر تشکیل می شود

 

 

لینک صفحه اختصاصی مسئولین خانه بهداشت کارگری

 

انتظار داریم مسئولین محترم بهداشت حرفه ای استان فعالانه در این برنامه ها مشارکت داشته باشند.

پیشنهادات  خود را

به مرکز بهداشت شهرستان تحویل یا به آدرس ذیل ایمیل نمایید

 

qomoh1@yahoo.com

 

 ثبت نام دوره آموزشی

گزارش عملکرد

فرم آمار فصلی

مدارک مورد نیاز

فرم پایش خانه بهداشت کارگری

جزوه عوامل بیولوژی

جزوه عوامل ارگونومی

جزوه بیماریهای ناشی از کار

جزوه معاینات سلامت شغلی

جزوه تاسیسات و تسهیلات بهداشتی

جزوه شرح وظایف،آمار،عملکرد

جزوه آموزش بهداشت

برنامه خانه بهداشت کارگری

پژوهش در خانه بهداشت

جزوه کمکی

 

امتیازدهی