رابط بهداشت کار

رابط بهداشت کار

در واحد های بین 10 تا 19 نفر تشکیل می شود

 

 

 انتظار داریم بازرسان محترم از مدیران شرکت های 10 تا 19 نفر شاغل با معرفی یک نفر فعالانه در این برنامه ها مشارکت داشته باشند.

پیشنهادات  خود را

به مرکز بهداشت شهرستان تحویل یا به آدرس ذیل ایمیل نمایید

 

qomoh1@yahoo.com

 

درباره رابط بهداشت کار

شرح وظایف رابط

 ثبت نام دوره آموزشی

گزارش عملکرد

فرم آمار فصلی

مدارک مورد نیاز

فرم پایش رابط بهداشت کار

نمونه آزمون

تصاویر دوره ها

لیست وسایل مورد نیاز رابط بهداشت کار

برنامه کلاسی دوره ....

فرم ثبت نام

نامه ابلاغ به شرکت

جزوه اصول و کلیات بهداشت حرفه ای

جزوه سلامت خانواده

جزوه عوامل بیولوژی

جزوه عوامل ارگونومی

جزوه بیماریهای ناشی از کار

جزوه معاینات سلامت شغلی

جزوه تاسیسات و تسهیلات بهداشتی

جزوه شرح وظایف،آمار،عملکرد

جزوه آموزش بهداشت

جزوه کمکی

جزوه کمکی

جزوه کمکی

جزوه کمکی

 

امتیازدهی