هفته سلامت

هفته سلامت را در شرکت های خود پر رنگ کنید.

 

 

هفته سلامت در سال 96

شعار هفته سلامت 96  پوستر هفته سلامت 96  بروشور و مسابقه پیامکی هفته سلامت 96
     
     
     
     
     
     
     
     

هفته سلامت را در شرکت های خود پر رنگ کنید.

 

 

هفته سلامت در سال 94

شعار هفته سلامت 94  پوستر هفته سلامت 94  بروشور و مسابقه پیامکی هفته سلامت 94
     
     
     
     
     
     
     
     

 

هفته سلامت در سال 93

شعار هفته سلامت 93  پوستر هفته سلامت 93  بروشور و مسابقه پیامکی هفته سلامت 93
 شعار روزهای هفته سلامت 93 40 درصد سرطانها با خودمراقبتی قابل پیشگیری است  تغذیه صحیح یکی از ابعاد مهم خودمراقبتی
 تأثیر خودمراقبتی در کاهش مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات  کاهش 50 درصدی مراجعه به اورژانس با خودمراقبتی  خودمراقبتی یکی از جنبه های مهم مدیریت استرس
 خودمراقبتی کلیدی برای زندگی سالم    
     
     
     
     
     
 

 

 

فشار خون چیست؟

 

ورزش و فشار خون

تغذیه و فشار خون

 

 راهنمای کنترل فشار خون بالا

 

 

پمفلت کنترل فشار خون

 پیام های کوتاه در باره فشار خون

 

 نرم افزار موبایل برای کنترل فشار خون

 

 متن آموزشی برای کاردان در رابطه با کنترل فشار خون بالا    متن آموزشی برای بهورزان در رابطه با فشار خون بالا

 پوستر هفته سلامت

 سومین جشنواره غذای سالم

 مسابقه هفته سلامت

 اسلاید آموزشی در مورد فشار خون    
     
     
     
     
امتیازدهی