پیام بهدان 94

 

 


مسابقه پيام بهدان سال1394

هر ماه یک مسابقه و یک جایزه

 

 نحوه اجرا    

يكي از راههاي انتقال مفاهيم بهداشتي  برگزاري مسابقه مي باشد . در اين طرح 12 مسابقه تهيه گرديده كه براي يك سال و هر ماه يك مسابقه برگه مسابقه از با دانلود کردن پرینت بگیرید و در تابلو اعلانات نصب نمایید. و تا حد امکان نحوه ارسال پاسخ را راهنمایی نمایید. شاغلین پاسخ های خود را با شماره پیامک اعلام شده ارسال می نماید که به قید قرعه به یک نفر جایزه اهداء می شود .در ماه دوازدهم علاوه بر مسابقه جاري همان ماه از متن مجموع مسابقات برگزار شده تعدادي سئوال طراحي و يك مسابقه برگزار مي گردد.

برگزاري اين مسابقات باعث ارتقاء دانش بهداشتي ، افزايش حضور بهداشت حرفه اي در واحدهاي كاري و آشنايي كارگران با اين واحد مي شود.

مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانه می تواند پاسخ ها را کتبی هم از شاغلین بگیرد و یک نفر را بقید قرعه جایزه بدهد. 

 

اهداف كلي اين مسابقات :

1.       آشنايي كارگران با حقوق بهداشتي شغلي خودشان

2.       آشنايي با قوانين بهداشت حرفه اي

3.       آشنايي با متخصص طب كار و انواع معاينات سلامت شغلي

4.       آشنايي با بيماريهاي ناشي از كار

5.       آشنايي با كارشناس بهداشت حرفه اي ، عوامل زيان آور و بيماري ناشي از آنها و راههاي كنترل

 

برنده پاسخ مسابقه فایل ردیف1
نام شرکت نام و نام خانوادگی
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13