تجزيه تحليل حوادث

در این قسمت بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ارائه می شود اگر استفاده کردید و بدردتان خورد نظر خود را ارائه نمایید.

بدیهی است که پاسخ داده شده  به سؤالات نظریه کارشناسی آقای مهندس بخارایی می باشد و نظریه دیگر کارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی ایشان متفاوت باشد

 

 

 

 

شما هم می توانید با ما مشارکت نمایید.

آدرس پست الکترونیکی ما را که می دانید.

oh@muq.ac.ir

 

 

 

 PDFفایل موضوع حادثه ردیف
دریافت  بروز حادثه بعلت نقص فنی دستگاه پرس 1
  2
  3
  4
    5
    6
    7
    8
    9
    10