تعرفه های خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای
تعرفه های خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای

 

 

 پیشنهادات  خود را

به مرکز بهداشت شهرستان تحویل یا به آدرس ذیل ایمیل نمایید

 

qomoh1@yahoo.com

برای ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات اینجا کلیک کنید

مصوبه تعرفه دولتی سال 98

مصوبه تعرفه بخش خصوصی سال 98

 

تعرفه خدمات بهداشت حرفه ای95

تعرفه طب کار98