لیست دفاتر خدمات سلامت دارای پروانه
لیست دفاتر خدمات سلامت  دارای پروانه از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم

 

ردیف

نوع فعالیت

نام دفتر

نام مسئول

شماره تماس

آدرس

1

دفاتر خدمات سلامت

دفتر خدمات سلامت شماره یک استان

خانم مهندس شیری

09191471851

میدان سعیدی جنب بانک رفاه پلاک 331

2

دفاتر خدمات سلامت

دفتر خدمات سلامت شماره دو استان

آقای مهندس غریب مجیدی

09119470147

20متری شهید بهشتی بعاز 10 متری امیرالمومنین جنب بانک ملی